Visit Sørlandet på fagdag Incoming

Denne uka har vi deltatt på Fagdagen Incoming som arrangeres av Virke og Innovasjon Norge. Det ble tatt opp viktige temaer som opptar incomingbransjen og bærekraft stod høyt på agendaen.
Incoming fagdag Oslo Incoming fagdag i Oslo 15. november 2021

Temaer som ble diskutert:

  • Bærekraft og markedsarbeid – hvordan bruke bærekraft i merkevarebygging, hva kan og kan vi ikke si
  • Gjennom gruppearbeid ble det gitt innspill til Innovasjon Norges Aktivitetsplan for 2022
  • Status for High-end prosjektet og videre fremdrift v/Innovasjon Norge
Det råder optimisme blant incoming-operatørene og det meldes om økende bestillinger fra europeiske markeder spesielt, men det store spørsmål er når gjester fra store og viktige markeder som USA og Russland tillates innreise til Norge.
Vi anbefaler å ta en titt på Innovasjon Norges ferske undersøkelse blant norske incoming-operatører. Målet var å få økt kunnskap om hvordan, og i hvilken grad, incoming-operatørene har benyttet perioden med pandemi til å søke omstillingsmidler fra Innovasjon Norge og eventuelt hvilke omstillingstiltak de har gjennomført og arbeider med.

Om Incoming-prosjektet

USUS deltar i Incoming-prosjektet i regi av Innovasjon Norge og Virke. Dette bransjeprosjektet ble initiert for å styrke samarbeidet med norske incomingoperatører. I dette ligger det en tydelig målsetting om å bidra til at små og mellomstore reiselivsbedrifter kvalifiseres og stimuleres til å øke salget på internasjonale markeder gjennom praktisk kunnskap om salgsleddenes arbeidsmåter og hvilke muligheter de representerer og hva som kreves av bedriftene mht produkttilbud og kvalitet.
I dette prosjektet er det også utviklet en Incoming verktøykasse som kan være nyttig for deg som jobber eller ønske å jobbe mot et internasjonalt marked.
Incoming verktøykasse