Visit Sørlandet på Arendalsuka

14.-18. august braker det løs i Arendal med hundrevis av arrangementer og møteplasser og byen full av tilreisende! Vi i Visit Sørlandet er medarrangør eller deltaker på arrangementer onsdag, og vil ellers være tilstede litt til og fra.

Onsdag 16. august kl 12.00 – 13.30

Innovasjon Norge Reiseliv inviterer til seminaret Fagkongresser, kultur- og idrettsarrangement. Hvorfor skal Norge bry seg med det? i samarbeid med kongress- og arrangørbyene i Norge – inkludert Møtebyen Kristiansand.

Onsdag 16. august kl 17.00 – 17.45

Virke og Norsk Reiseliv inviterer til arrangementet “Bærekraftig eller bærre kraftig reiselivsutvikling“. Her deltar daglig leder Hege Nevestad i debatten.