Visit Sørlandet og Sparebanken Sørs reiselivspris 2023 går til Troll Aktiv

Prisen ble delt ut på Vinterkonferansen 21 Mars 2023. Tanken bak prisutdelingen er å gi honnør til en bedrift som er veldrevet, og som kan stå som et eksempel og inspirasjon for andre bedrifter. Troll Aktiv vant kåringen foran Boen Gård og Trehyttene i Gjærstad som var de to andre kandidatene i finalen. Vi gratulerer med vel fortjent pris!
Troll Aktiv vinner Visit Sørlandet og Sparebanken Sørs reiselivspris 2023 Simon Hansen fra Troll Aktiv

De 3 finalistene var:

  • Boen Gård
  • Trehyttene
  • Troll Aktiv

Juryen

Juryen har i år bestått av Anne Britt Bjørdal, (Innovasjon Norge), Siril Reyes Aartun (Sparebanken Sør) og Hege Julianne Nevestad (Visit Sørlandet).

Kriteriene

Kriteriene for prisen er flere, men de viktigste faktorene er i hvilken grad bedriftene har brukt innovasjon, digitalisering, innsikt om gjesten og samarbeid med andre i klyngen for å styrke kundetilfredsheten hos sine kunder, være i stand til å ta ut en høyere pris eller nådd nye markedssegment.

I begrunnelsen trekker juryen, som har bestått av Anne Britt Bjørdal fra Innovasjon Norge, Siril Reyesaartun fra Sparebanken Sør og Hege Julianne Nevestad fra Visit Sørlandet, blant annet frem at Troll Aktiv er en god lagspiller for andre aktivitetsbedrifter spesielt i forhold til HMS og sikkerhet hvor de har utmerket seg betydelig på sitt området.

Hele juryens begrunnelse ser slik ut:

Årets bedrift treffer godt på alle kriteriene og har flere år vært finalister til Reiselivsprisen. De har arbeidet strukturert med innovasjon og utvikling over lang tid – spesielt med digitale løsninger for kommunikasjon og rapportering rundt sikkerhet. Her er de en foregangsvirksomhet på nasjonalt nivå. Bedriften er ikke redd for å dele sine erfaringer med konkurrenter i bransjen. Faktisk så heier og løfter de konkurrenter frem, spesielt på HMS og sikkerhet.  

Aktøren har gjennom digitalisering drastisk økt totalsummen på bestillingene sine gjennom sitt nye bookingsystem. De jobber kontinuerlig med gjestetilfredshet og løser de fleste utfordringene på plass da de er «hands on» og tilgjengelig. Videre har de ekspandert til både Arendal og Kristiansand, de har en sunn og bærekraftig økonomisk drift, de er Miljøfyrtårn-sertifisert og har høyt fokus på likestilling.

 

40 000 kr til utviklingstiltak hos vinneren

Prisen består av et diplom samt 40.000 kr. Beløpet skal brukes på videreutvikling av virksomheten eller et kompetansehevende tiltak (konferanse, kurs, innleid bistand mm).

Tidligere vinnere