Visit Sørlandet og Sparebanken Sørs reiselivspris 2022

Vi har mange flinke reiselivsaktører i klynga og dette ønsker vi å synliggjøre ved å dele ut vår egen reiselivspris som ble delt ut første gang i 2019. Prisen på 20 000 kr er sponset av Sparebanken Sør og vinneren offentliggjøres på Visit Sørlandet sin vinterkonferanse 2022.
Illustrasjonsbilde reiselivspris

Formålet med Visit Sørlandet & Sparebanken Sørs reiselivspris

Formålet med prisen er å synliggjøre partnere i Visit Sørlandet som har utmerket seg særlig det siste året innenfor ett eller flere av disse områdene:

  • innovasjon
  • digitalisering
  • innsikt om gjesten
  • samarbeid med andre i klyngen

Dette kan være knyttet til bedriftsinterne effektiviseringer; nye markedssegment, nye opplevelser/produkt, eller andre nyheter for bedriften, gjerne i samband med siste års utfordringer knyttet til Covid-19 pandemien.

Bedriftene må også synliggjøre hvordan deres innsats på ett eller flere av disse områdene har:

  1. styrket kundeopplevelsen/kundetilfredsheten
  2. bidratt til at man kan ta ut en høyere pris for produktet/økt verdiskaping
  3. gitt flere besøkende / nådd nye målgrupper
  4. gitt bedriften innsikt som indirekte har ført til 1, 2 eller 3.

Kriterier

Kandidaten må være partner i Visit Sørlandet.
Kandidaten kan nominere både enkelttiltak eller større satsinger. Omfanget av aktivitetene har ikke avgjørende betydning, det viktigste er at arbeidet har gitt dokumenterbar effekt for bedriften. Det er lov å sende inn flere bidrag fra samme bedrift. Det er bedriftene selv som skal fylle ut nomineringsskjemaet, men om du har innspill til verdige kandidater så tips gjerne enten bedriften eller oss slik at vi sørger for at vi får inn et godt antall bedrifter å velge mellom!

Kandidaten må være disponibel for ytterligere spørsmål fra juryen.
Kandidatene som blir blant de 3 finalistene bes om å presentere sitt case på Visit Sørlandet sin vinterkonferanse 2022 (20 min presentasjon).

Juryen forbeholder seg retten til å avlyse prisen ved for få innkomne søknader.

20 000 kr til kompetansehevende tiltak hos vinneren

Prisen består av et diplom samt 20.000 kr. Beløpet skal brukes på et kompetansehevende tiltak (konferanse, kurs, innleid bistand mm) i løpet av det kommende året.
Det oppfordres til at erfaringer og tanker fra dette deles med resten av klynga ved anledning.

Frist og påmelding

Fristen for å nominere kandidater er 14. februar 2022.
Fyll ut skjema her.

Tidligere vinnere