Visit Sørlandet Miljøfyrtårnsertifisert

Nylig kunne en smilende Jan Oddvar Skisland overrekke Miljøfyrtårnsertifisering til over 20 Sørlandsbedrifter. Visit Sørlandet var en av de stolte mottakerne.
Markedssjef og ansvarlig for Miljøfyrtårnsertifisering av organisasjonen Visit Sørlandet Mona Konuralp, mener fokus på bærekraft er viktig i fremtidens reiseliv og opplever en økende interesse for dette blant partnere i reiselivsklyngen:
– Det er gledelig at Sørlandet er langt fremme når det gjelder miljø og bærekraft. Ikke minst er Lindesnesregionen og Setesdal sertifiserte Bærekraftige Reisemål og våre to største byer Kristiansand og Arendal i prosess, men også flere bedrifter tar en miljøsertifisering, sier Konuralp.
Med dette kan landsdelen gå foran som et godt eksempel og hun tror dette er viktig også med tanke på det internasjonale markedet, hvor Visit Sørlandet deltar i flere store internasjonale prosjekter.
– Vi må tenke nytt innen reiselivet for å redusere klimaavtrykket og vi vet at miljø og bærekraft er viktig for våre internasjonale gjester, sier Konuralp.
Hun mener en slik sertifisering gjør at man blir mer bevisst på valgene man tar i det daglige:
– Det handler mye om bevisstgjøring og at man hele tiden velger miljøvennlige alternativene der det er mulig. Dette er noe vi vil fortsette å ha fokus på både internt i organisasjonen vår og blant våre partnere, sier Konuralp.
Er du nysgjerrig på selve sertifiseringsprosessen, hva det innebærer og hva som kreves av bedriften? Ta en telefon til Mona.