Vinterkonferansen 2019: USUS Art Access

På USUS vinterkonferansen januar 2019 var USUS Art Access ett av flere parallelle dybdespor. Her finner du presentasjonen fra sporet.

Etter konsepttesten i november 2018, ble det gjort grundig research på ulike leverandører som kunne levere på konseptene som ble skissert, og på vinterkonferansen januar 2019 ble det en oppsummering av resultatene fra konsepttesten, samt en presentasjon av de ulike leverandørene valget stod mellom. til slutt ble det ved avstemming valgt ut én pilot som skulle testes i virkeligheten og et knippe bedrifter valgte å bli med som testbedrifter. I tillegg ble det besluttet å følge med på Kristiansand kommunes pilotprosjekt med en kultur-app for ungdom.

Piloten som ble valgt å teste ut var samarbeid med Google Arts & Culture. Denne ble valgt på grunn av muligheten for å teste samarbeid med en slik gigant og mulighetene som ligger i kvalitet og kompetanse i det miljøet. Piloten gikk ut på å skulle digitalisere 50 verker pr bedrift og publisere denne på Google sin art & culture plattform.