Partneravtalens art og omfang

Som partner i Visit Sørlandet (tidligere USUS) får man en mulighet til å påvirke både bransjen og egen bedrift gjennom ulike former for samarbeidstiltak. For at Visit Sørlandet skal fungere etter intensjonene forutsettes det engasjement og involvering av samtlige medlemmer.

Årlig pris for partnerskap er (pr. 2023):

  • kr. 6 000, + mva (enkeltpersons foretak og lignende, 1- 2 årsverk)
  • kr. 12 000,- + mva pr. år (virksomheter med 3-5 årsverk)
  • kr. 17 000,- + mva pr. år (virksomheter med 6 – 15 årsverk)
  • kr. 28 000,- + mva pr. år (virksomheter med 16 – 25 årsverk)
  • Kr. 40 000,- + mva pr. år (virksomheter med 26 årsverk eller mer)

Partneravtale vil bli fakturert en gang pr. år. Faktura sendes i løpet av årets første kvartal. Endring i satser for partnerskap kan vedtas av ekstraordinær generalforsamling i Visit Sørlandet AS, og vil få virkning fra neste påfølgende kalenderår.

Engasjement, involvering og taushetsplikt

Som partner i Visit Sørlandet forplikter bedriften seg til aktiv deltakelse i nettverket. Dette innebærer at bedriften har en åpen holdning til deling av kunnskap i klynga, samtidig som man har taushetsplikt i forhold til informasjon som defineres som konfidensiell og fortrolig mellom bedriftene i Visit Sørlandet.

Egeninnsats

Som partner i Visit Sørlandet oppmoder vi bedriften til å engasjere seg i arbeidet i klyngen og delta i klyngens aktiviteter. Av erfaring ser vi at man får mer ut av partnerskapet dess mer aktiv bedriften er. Dette kan være:
– deltakelse på konferanser, workhops, kurs, arbeidssamlinger, prosjektsamlinger m.m i regi av Visit Sørlandet AS.

Partneravtalens varighet og oppsigelse av partneravtalen

Partneravtalen kan sies opp av begge parter. Dette skal gjøres skriftlig mellom partnerbedriften og Visit Sørlandet. Oppsigelsen må skje innen 1.11 for at utmeldelse skal gjelde påfølgende år. Hvis ikke blir avtalen automatisk videreført.