Deltakelse i piloten er forbeholdt USUS partnere.

Kostnader

Tilgang på USUS sin interne kompetanse er kostandsfri i pilotperioden 2021.

Dersom bedriften trenger utviklerhjelp (hjelp med å legge inn kode eller script på eget nettsted eller lignende) for å få målt det man ønsker kan ekstra kostnader påløpe. Enten i form av kostnader til egen webleverandør eller hjelp fra USUS sin samarbeidspartner på web og analyse Aptum AS. Fakturering og avtale på dette skjer mellom webleverandør og bedrift direkte.

Engasjement, involvering og taushetsplikt

Pilotens suksess forutsetter aktive og engasjerte deltakere. Bedriften har en åpen holdning til deling av kunnskap i klynga, samtidig som man har taushetsplikt i forhold til informasjon som defineres som konfidensiell og fortrolig mellom bedriftene i USUS.

Egeninnsats

Bedriften forplikter seg til deltakelse på månedlige fellessamlinger (fortrinnsvis online) og med evt aktiviteter/oppgaver mellom samlingene. Datoer for fellessamlingene avtales i starten av året (juli og august er møtefri). Bedriften må minimum levere avtalt statistikk innen oppgitte frister slik at det er mulig for USUS å benchmarke bedriftene i tide til fellessamlinger.