Vil løfte digital kunst: Kunstsilo og Kilden inngår strategisk samarbeidsavtale

I 2023 blir Kunstsilo og Kilden naboer – og nå er grunnlaget lagt for et samarbeid som blant annet skal bidra til å skape ny, digital kunst. Nå satser to av Sørlandets tyngste institusjoner på å ta en ledende posisjon i kunst- og kulturfeltet.
Harald Furre og Reidar Fuglestad Harald Furre og Reidar Fuglestad Foto: Lars Gunnar Liestøl

Med denne samarbeidsavtalen vil vi synliggjøre og styrke kunstens plass i samfunnet, sier Reidar Fuglestad og Harald Furre, administrerende direktører for henholdsvis Sørlandets Kunstmuseum/ Kunstsilo og Kilden teater og konserthus.

I år er det ti år siden Kilden teater og konserthus åpnet for publikum. Institusjonen har blitt et kraftsenter for kulturlivet på Sørlandet – et kulturliv som vil styrkes betraktelig når Kunstsilo åpner om to år. Et tverrkunstnerisk samarbeid mellom institusjonene anses derfor som en naturlig vei å gå. Sammen ønsker partene å stille som tydelige, nasjonale foregangsinstitusjoner for nye måter å samarbeide på.

Videreutvikler institusjonenes samfunnsoppdrag

Det strategiske samarbeidet bygger på et gjensidig ønske om å videreutvikle institusjonenes samfunnsoppdrag. Tidligere har Sørlandets Kunstmuseum og Kilden engasjert seg i samarbeid om Palmesus Classics – hvor visuell kunst og symfonisk musikk har møttes i herlig harmoni med kjente artister.

Kilden skal være Sørlandets hovedarena for scenekunst og musikk, og har som mål å bli kjent for unike produksjoner på tvers av kunstformer. Med vår nye nabo Kunstsilo ligger alt til rette både for å utvikle nye kunstuttrykk og å nå ut til et enda større publikum, sier Kildens administrerende direktør, Harald Furre.

Digitalisering, destinasjonsutvikling og tilgjengelighet

Det nye samarbeidet strekker seg over områder som digitalisering, destinasjonsutvikling og infrastruktur. De siste årene har både Kilden og Sørlandets Kunstmuseum satset mye på digital transformasjon i egne organisasjoner. Kunstmuseet har utviklet en egen digitaliseringsmetode for kunst på det høyeste nivå, som gir store muligheter for digital formidling. Kilden jobber systematisk med utvikling av nye digitale produksjoner. Sammen har de gjennomført en testproduksjon for VR (virtuell virkelighet) som kombinerer symfonisk musikk og billedkunst.

Les mer om «Kunstsert» og samarbeidet på kunstsilo.no

Dette er bare en begynnelse på det spennende tverrkunstneriske samarbeidet som denne avtalen synliggjør, utrykker direktørene. En essensiell del av det nye samarbeidet er å utvikle Odderøya som reisemål og opplevelsessted. – Når Kunstsilo åpner på Silokaia, må vi kunne gi publikum et mangfold av opplevelser. En av mulighetene vi undersøker er etablering av en nordisk festival rettet mot kunstnere, publikum og fagpersoner, sier Fuglestad, som ser for seg både regionale, nasjonale og internasjonale gjester.

Det er også et ønske fra begge parter om å se på bedre løsninger for nåværende infrastruktur. For å kunne sikre tilkomst for kommende publikumsgrupper undersøkes både kollektivløsninger og utvidelse av parkeringshus, bro fra Lagmannsholmen og transport fra Kjevik. En egen brygge på Kristiansand Lufthavn Kjevik har kommet på plass, hvor gjester kan ta båt fra Kjevik brygge og rett til Silokaia.

FAKTAPUNKT SAMARBEIDSAVTALE

Disse punktene skal Kilden og Kunstsilo samarbeide om:
1. Felles produksjoner
2. Publikumsprosjekter
3. Digital transformasjon
4. Forskning
5. Nettverk
6. Driftsområder
7. Infrastruktur
8. Møtepunkter

KONTAKTINFO
Reidar Fuglestad, administrerende direktør Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo reidar@skmu.no / +47 481 59 900
Harald Furre, administrerende direktør Kilden teater og konserthus harald.furre@kilden.com / + 47 982 81 890