Vellykket Turist i egen by gjennomført

Endelig kunne det populære arrangementet «Turist i egen by» i Kristiansand gjennomføres igjen, etter to års opphold. Visit Sørlandet opplevde stor interesse for arrangementet, både i forkant og på selve dagen. Nytt av året var også arrangementet «Student i byen» som ble arrangert på samme dag.
Turist i egen by Kristiansand 2022 Turist i egen by Kristiansand 2022

Populært arrangement for både lokalbefolkning og studenter

Totalt ble det solgt 1255 gratisbilletter. Arrangementet ble markedsført på Visit Sørlandet sine nettsider, i sosiale medier, bannerannonse i FVN samt redaksjonell artikkel på Kristiansand kommune sine sider.

Vi er svært fornøyde med deltakelsen på Turist i egen by, og det er gøy å se at arrangementet er populært blant lokalbefolkningen, sier markedssjef Mona Konuralp i Visit Sørlandet.

Variert tilbud i byen

Deltakerne kunne delta på blant annet gatekunstvandring, båttur, yoga og få gratis inngang i domkirka og byens museer. Totalt 14 aktører åpnet opp dørene for publikum denne dagen.

Tilbakemeldingene vi har fått er at det var godt oppmøte på de ulike stedene, og folk var fornøyde med aktivitetene. Det samme inntrykket hadde vi fra Visit Sørlandet som dro rundt og tok bilder fra dagen, sier Konuralp.

Alle aktørene er invitert til et evalueringsmøte , slik at vi kan ta med oss erfaringer i planleggingen av neste års arrangement, sier Konuralp.