Stort engasjement og begeistring for utvikling av kystmat-konsepter

Den nasjonale piloten som USUS er i gang med på utvikling av konsepter rundt kystmat er godt i gang. Den 8. oktober møttes i underkant av 30 bedrifter til SpisSørlandet-workshop på Clarion Hotel Ernst for å bygge innhold til 4 konsepter som designbyrået Bleed har utarbeidet. Over 60 bedrifter, som alle leverer på mat og opplevelser, var invitert til workshopen.
Sjømat fra Sørlandet

Hovedmålet med piloten er å få flere ferierende fra inn og utland til å besøke Sørlandet gjennom hele året basert på gode matopplevelser. Gjennom arbeidet med piloten har vi fått hjelp til å utvikle et sett med konsepter og historier som posisjonerer Sørlandet som ledende matdestinasjon innenfor kystkultur og bruk av råvarer fra havet.

Konseptene som bedriftene fikk presentert på workshopen er utviklet på RISS-metoden – et verktøy i Nasjonal kolleksjon), og er basert på 4 akser. Disse skal utvikles og dekke opplevelser i hele Agder, og basert på ressurser som vi kan levere på:

  1. Eksklusiv og eksperimentell – «Gourmet utenfor allfarvei»
  2. Fest og fellesskap – «Fiskebrygga – opplevelser i sentrum»
  3. Ekspertise og perspektiv – «Matfatet – Raet Nasjonalpark»
  4. Balanse og måtehold – «Tean i tanga»

Basert på disse 4 konseptene konkretiserte bedriftene innhold og selve opplevelsene, tilhørende markedssegment, samt USP for innhold, kvalitet, salg og gjennomføring.

I det videre arbeidet vil det, basert på innspillene som kom, bli utarbeidet forslag til salgbare opplevelsespakker, samt historier underbygget med foto og filmmateriale. Disse vil så bli rullet ut i markedet til besøkende fra inn- og utland. Historiene og konseptene skal synliggjøre matopplevelsene på Sørlandet til alle årstider.

SpisSørlandet workshop