USUS-lederen: Reiselivet – en god næring for Sørlandet

Bedriftene i kultur- og reiselivsnæringen er noen viljesterke hardhauser som står på, er kreative, tilpasningsdyktige og uredde. Det gir resultater! Kultur- og reiselivsnæringen på Sørlandet stod for 5,7 mrd. kr i omsetning på 4 sommermåneder i 2018.
Synnøve Elisabeth Aabrekk - USUS

Kjære reiselivskollegaer,

Gode tilbakemeldinger på Vinterkonferansen

Takk for sist på vinterkonferansen 2019. Det var skikkelig inspirerende for oss i USUS at vi til slutt ble i overkant av 100 deltagere. Men det må vi være også! Skal vi ha «punch» og tyngde og likestille oss med andre bransjer må vi stå sammen.

Vinterkonferansen er ett av våre viktigste møteplasser, og derfor er det ekstra hyggelig å lese at dere som er våre partnere setter så pris på kunne møtes, få høre nytt om hverandre og nye partnere, og ikke minst, speed-date med hverandre. Dette går tydelig frem på evalueringsskjemaene vi har fått inn. Akkurat disse funksjonene er også kjernen i vinterkonferansen. I tillegg skal det være gode muligheter for dere til å gi oss i administrasjonen tilbakemeldinger, tips og innspill, og dere skal vite at vi er særdeles lydhøre for deres meninger.

Samtidig var utdeling av USUS og Sparebanken Sørs Reiselivspris 2019 en nyhet som det ble satt stor pris på, og som vi ønsker skal bli en fast tradisjon på Vinterkonferansene fremover. Gratulerer igjen til alle de nominerte, og spesielt til årets vinner; Linns lysstøperi og Ragnvalds pølsemakeri på Sandøya.

USUS satser på synlighet

Fremover nå er er det full fokus på synlighetsarbeid og historiefortelling for å stimulere til reiselyst til Sørlandet i 4 sesonger; vinter, vår, sommer og høst.
Vi satser på 4 hovedtema:

  • SpisSørlandet
  • Kystkultur
  • Aktiv i naturen
  • Kunst & Kultur

Innenfor disse har vi flotte opplevelser og produkter som vi ønsker å løfte frem. Hjelp oss å øke ressursene til dette arbeidet med å delta i markedspakkene som vi skreddersyr. Ta kontakt med Erik eller Elisabeth hos oss for å diskutere mulighetene du som partner har.
Vi jobber også med flere store og viktige prosjekt. De viktigste av disse ble presentert på vinterkonferansen. Vi gleder oss til å holde dere orientert om fremdriften i disse.

En god næring for Sørlandet

De nyeste rapportene fra VisitNorway viser at reiselivsnæringen på Sørlandet stod for en samlet omsetning i 2018 på 5,7 mrd. kr fordelt på 4 sommermnd; mai, juni, juli og august. Landsdelen hadde 7,7 mill. overnattinger. Dette viser at kultur- og reiselivsnæringen er en særdeles viktig næring for landsdelen. Vi må derfor alle ta ansvar for å snakke næringen frem og være stolte over å ha vårt virke innenfor denne bransjen.

 

Vi vil oppfordre alle til å følge med på våre nye hjemmesider. Vi har lagt vekt på å gjøre hjemmesidene enkle å manøvrere i, samtidig som vi ønsker å gi en god oversikt over hvordan vi kan bistå deg som partner og hva vi jobber med til enhver tid. Det kommer stadig mer innhold inn på sidene nå framover.

Ønsker alle en riktig flott etterjulsvinter. Finn frem skiene, nyt kulturopplevelser inne og ute, natur og landskap – vinteren er skikkelig flott på Sørlandet.

Vinterhilsen fra Synnøve – daglig leder