USUS-lederen: Høyt aktivitetsnivå i USUS!

USUS-lederen 21.november 2018
Synnøve Aabrekk

Kjære kollegaer,

De siste 14 dagene har det kokt på kontoret. Staben på 6 personer har vært høyt og lavt både i vår egen region og flere andre steder i landet.

Bare siden siste nyhetsbrev har vi rukket bidra til oppstart av 2 store prosjekt knyttet til uthavner og kystkultur, vi har deltatt i planleggingsmøter for Under- og SpisSørlandet-lansering i Oslo, Kick Off i Oslo for å lære oss om Innovasjon Norge sin nye satsing på historiefortelling, Grunderbuss med fokus på å stimulere til at flere etablerer seg innenfor kultur og reiselivsnæringen, foredrag om digitalisering og gjenkjøp i Destinasjon Myrkdalen/Visit Voss og foredrag og nominasjon til publikumspris på NPU konferansen på Hamar for prosjektet USUS Art Access.

Samtidig planlegger vi videreutvikling av en eller flere områder innenfor Insite prosjektet, vi har gjennomført bookingmøte for opplevelsesbedrifter, – og skal følge opp dette med reell opplæring i bookingsystemet Bokun. Vi har vært delaktig i styringsgruppemøte for utvikling av Småbyen Flekkefjord og vi har deltatt på møte om Landskapsvernområdet Oksøy Ryvingen. I møtebyen-prosjektet er vi ferdig med runde to på intervju, vi har hatt informasjonsmøte om verdenskongressen for friluftsterapi som kommer til Kristiansand og Hovden i 2021, vi har tatt imot en prosjektgruppe fra Romania som vil høre om USUS Art Access, og vi har hatt planleggingsmøte om internasjonal satsing sammen med bedriftspartnere og Innovasjon Norge.

Den viktigste jobben vi gjør er å presentere reiselivsnæringen, våre partnere og deres produkt på en så stolt og profesjonell måte som overhodet mulig. USUS er til for dere som er våre partnere, – vi skal være den ekstraressursen med spisskompetanse som dere selv ikke har i deres organisasjoner, og vi skal jobbe for å få flere gjester til landsdelen. Dette målet mister vi ikke av syne. Det er et tydelig mål som vi jobber etter hver dag, – og alt det vi gjør på veien er bare verktøy og virkemiddel for å nå dette målet.

Så – da koker det i blant. Men det er slik vi vil ha det!