USUS bytter navn til Visit Sørlandet

Fra 1. november skiftet USUS formelt navn til Visit Sørlandet, samtidig som strategien er oppdatert og ny visuell profil utviklet av Nosleeptilbrooklyn lanseres.
Ny profil Visit Sørlandet

Visit Sørlandet – en merkevare

Ut mot besøkende er vi allerede godt kjent for merkevaren Visit Sørlandet, mens det mangeårige bransje-arbeidet for å samle og utvikle sørlandske bedrifter har båret navnet USUS siden 2010. 

Nå er tiden moden for å forenkle og tydeliggjøre. Alt både vi og bedriftene i klyngen gjør handler i bunn og grunn om “Besøk Sørlandet”, uavhengig om det er produkt- og stedsutvikling for å skape bedre opplevelser, eller om det er å markedsføre landsdelen og den enkelte bedrift. 

Det nye selskapsnavnet skifter dermed fra USUS AS til Visit Sørlandet AS; der Visit Sørlandet fortsatt blir merkevaren ut mot gjestene, mens Visit Sørlandet Utvikling vil ta over for USUS-navnet og fortsatt representere det arbeidet som gjøres for å øke kompetansen, ta ut nye opplevelser, utvikle regionen og bedriftene videre. 

Sammen skaper vi opplevelser i verdensklasse

“Sammen skaper vi opplevelser i verdensklasse” er vår felles visjon. “Sammen” fordi vi er sikre på at vi er sterkere sammen. “Skaper” fordi vi er opptatt av viktigheten av å kontinuerlig utvikle seg. “Opplevelser” fordi det er det vi skaper; uansett om vi er hotell, museum, teater eller ferjeselskap. Og til slutt; “i verdensklasse” fordi det er det som må være målet. Vi skal skape så gode opplevelser at gjestene våre ønsker å komme igjen og anbefale det til andre. 

Vår oppgave i Visit Sørlandet vil være å

  • samle
  • koordinere
  • utvikle

de og det som gjør Sørlandet attraktivt og unikt. 

Vår oppgave er å tiltrekke flere mennesker og mer forretning til Sørlandet. Den oppgaven løser vi best ved å være en tydelig ressurs for våre medlemsbedrifter og hjelpe dem å utvikle seg, sier daglig leder Synnøve Elisabeth Aabrekk. Vi har mye kompetanse både sentralt og i medlemsbedriftene som gjør at vi kan hente enda mer etterspørsel ut av markedet, men da må vi bygge nettverk, skape møteplasser og dele kunnskap og erfaringer. Så i tillegg til å forbedre produktet vårt, tydeliggjør vi rollen vår som regional utviklingsaktør enda et hakk med et navnebytte, sier hun.

Spennende ny visuell profil

Profilmateriale Visit SørlandetI arbeidet med navnebyttet ble det behov for en ny visuell profil for selskapet.
Vi har nå fått et enhetlig uttrykk på all vår kommunikasjon rundt vår virksomhet – med én logo for Visit Sørlandet rettet mot besøkende (B2C) og én logo for Visit Sørlandet utvikling som vil bli benyttet i bransjekommuniksjon (B2B).   

Logoen, som er utviklet av Nosleeptilbrooklyn, er enkel og moderne, samtidig som symbolbruk og fontvalg har noe klassisk og elegant ved seg. Logoen inneholder en kompassnål som peker mot sør + ordet Visit Sørlandet. Vi er sydspissen av Norge; se til Sørlandet!
Kompassnålen har samtidig form som en V, slik at når symbolvarianten av logoen står alene, så står kompassnålen for “Visit” og S’en for Sørlandet.

Sammen med de enkle logoene i svart/hvitt følger en fargepalett inspirert av de 4 årstidene som kan brukes i kommunikasjon rundt de ulike sesongene.

Ny logo og fargepalett Visit Sørlandet

 

Sørlandet og Visit Sørlandet i god utvikling tross pandemi

Det var inn i pandemien at nye Visit Sørlandet Utvikling startet et strategisk arbeide med å rendyrke sitt fokus, og navnebytte ble en konsekvens av dette arbeidet. Visit Sørlandet har som alle andre norske destinasjoner opplevd stor usikkerhet gjennom pandemiens forskjellige faser. Allikevel kan Synnøve Elisabeth Aabrekk melde om omsetningsrekord i 2021, en sesong som også slo 2019. 

Sørlandet har materielle og immaterielle ressurser som er unike og som i fremtiden vil styrke næringens konkurranseevne. Vi vil bidra i kommersialiseringen av disse. Markedsføring av alle våre fantastiske opplevelser skal vi bli tydeligere på hele året. Vi er i stadig utvikling, det er et løfte, avslutter hun.