USUS blir Miljøfyrtårn

USUS er en av 19 bedrifter som 27. januar startet opp første kursdag på veien for å bli miljøsertifisert. En engasjert gjeng møttes på teams og fikk første innføring i hva dette innebærer av arbeidsoppgaver frem til vi blir klare til sertifisering i mars 2021.
Foto: Miljøfyrtårn

Men på veien dit skal vi først igjennom 3 kursdager til, samt gjøre oppgaver mellom samlingene og bli inspirert av dyktige foredragsholdere på blant annet tema bærekrafts-kommunikasjon.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar (over 6000 virksomheter). Vi skal gjennom dette kurset lære oss systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.
Vi er trygge på at Miljøfyrtårn-sertifisering lønner seg for oss, både for miljøet og for virksomheten vår. Vi skal forbedre vårt klimafotavtrykk, arbeidsmiljø, avfall, energi, transport og innkjøp. Nå har vi svært lite sykefravær i USUS, og vi produserer ikke mye avfall i virksomheten vår, men gjennomgangen av vår drift vil helt sikkert avdekke forbedringspunkter som vi ikke er klar over i dag. En bevisstgjøring på hvilke miljøtiltak vi kan gjøre i hverdagen er spennende og veldig inspirerende, og vi deler gjerne vår erfaring med kurset til dere som går med tanker om å miljøsertifisere dere.

Kurset er en del av arbeidet med prosjektet “Bærekraftig reisemål Kristiansand” som nettopp har startet, der bærekraft skal styrke konkurransekraften for viktige næringer i Kristiansand.

Mer informasjon om hvordan bli Miljøfyrtårn finner du her.