USUS Art Access inviterer til konsepttest

22.november inviterer USUS og inFuture kulturaktører i regionen til å være med å velge ut hvilken eller hvilke piloter som skal igangsettes først i prosjektet USUS Art Access.

Bakgrunn

En rekke kunst- og kulturinstitusjoner på Agder deltar i et felles digitaliseringsprosjekt, USUS Art Access, sammen med Universitetet i Agder, NORCE Research Centre og USUS-klyngen.

– Formålet er å utforske hvordan nye digitale teknologier kan tas i bruk, og gjøre oss mer synlige og tilgjengelige på digitale flater, sier initiativtaker Reidar Fuglestad ved Sørlandets Kunstmuseum (SKMU).

Prosjektet USUS ART ACCESS adresserer digitalisering bredt, både konkret rettet mot den enkelte institusjons behov, men også hvordan vi kan synliggjøre og utnytte et felles regionalt kunst- og kulturlandskap.

Konsepttest over mulige piloter

Det siste året har konsulentselskapet inFuture søkt etter teknologisk state of the art innenfor flere felt. I tråd med innspill gitt fra de regionale kunst- og kulturinstitusjonene, vil de nå presentere en konsepttest bestående av tre mulige piloter. Under konsepttesten vil deltakerne få muligheten til å stemme over hvert av konseptene som beskrives.

De tre konseptene er:

  • Samskaping av digitalt kulturkort i Agder med og for ungt publikum
  • Mobilt engasjement
  • Digitalisering av sørlandsk kunst og kultur

Ambisjonen er å igangsette minst en pilot.
Samlingen er gratis og foregår på Sørlandets Kunnskapspark.