Under vant den årlige reiselivsprisen 2019

Innovasjon Norge delte onsdag 23. oktober ut Reiselivsprisen 2019 til Under. Prisen gis til en bedrift som har gjort en ekstra innsats for en sterkere norsk reiselivsnæring, og dette er den største prisen man kan vinne innen reiseliv i Norge.
Under vant Reiselivsprisen 2019 fra Innovasjon Norge. Foto Usus AS.
Under og familien Ubostad vant Reiselivsprisen 2019 fra Innovasjon Norge. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut. Foto Usus AS.

Vinneren av Reiselivsprisen 2019 får 250.000 kroner, et diplom og deltagelse på neste års Norwegian Travel Workshop i Trondheim. I tillegg til undervannsrestauranten Under på Båly i Lindesnes var de to andre finalistene i år Foldvik Familiepark og Hvitserk of Norway som får 50.000 kroner hver og fri deltakelse på NTW.

Juryen består hvert år av ledelsen i Innovasjon Norge reiseliv, Virke reiseliv og NHO Reiseliv som velger ut tre finalister, etter dette blir det lagt ut en åpen publikumsavstemming og disse stemmene teller 1/3. Juryens stemmer teller 2/3. Prisen deles ut for 11. gang. Sist en bedrift fra Sørlandet vant var Kristiansand Dyrepark i 2016.

Her er kriteriene for Reiselivsprisen som du også finner på Innovasjon Norge Innsikt:

  • Reiselivsopplevelsen skal være innovativ på ett eller flere av følgende områder: nye reiselivsprodukter og -tjenester, nye organisasjons- og ledelsesformer, nye former å distribuere og markedsføre reiselivsopplevelsen på
  • Nye og innovative reiselivsopplevelser eller forbedring av eksisterende reiselivsopplevelser deltar på lik linje
  • Reiselivsopplevelsen må dokumentere et markedspotensial og eventuelle realiserbare investeringer.
  • Reiselivsopplevelsens suksess skal være målbar enten i økonomiske tall eller antall gjester
  • Reiselivsopplevelsen skal leve opp til prinsippene for bærekraftig reiseliv

Juryens begrunnelse:

«Under er et unikt prosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Oppmerksomheten rundt restauranten nasjonalt og ikke minst internasjonalt har vært med å sette Lindesnesregionen og Sørlandet på kartet. Kombinasjonen av arkitektur, mat og havforskning gjør at interessen for Under treffer på tvers av bransjer og skaper oppmerksomhet på arenaer restauranter vanligvis ikke synes. Gjennomgående bruk av lokale leverandører i alle ledd er et eksempel til etterfølgelse»
Prisvinner Reiselivsprisen 2019 Under med diplomet.
Prisvinner Reiselivsprisen 2019 Under med diplomet. Foto Usus AS.
Slik ser Under ut over vann og bildene er spredd ut til hele verden. Foto: Inger Marie Grini_Bo Bedre Norge.jpg
Slik ser Under ut over vann. Foto: Inger Marie Grini-Bo Bedre Norge.jpg