Turistundersøkelsen for Sørlandet 2018 (mai-aug)

Visit Norway presenterte nylig den regionale turistundersøkelsen sommeren 2018 for Sørlandet 2018, hvor de har intervjuet 1662 feriereisende turister i landsdelen. For første gang dekker Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge ALLE turister. Også de som overnatter steder som ikke fanges opp i Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin overnattingsstatistikk.

Viktigste takeaways er følgende:

  • De norske feriereisende står for en betydelig større del enn utenlandske med hele 89 %
  • Utenlandske feriereisende til landsdelen har et høyere døgnforbruk enn norske hhv. kr. 925 mot kr. 840,-
  • Over halvparten av de norske blir på Sørlandet hele ferien, de utenlandske har 1 overnatting for de som har ca. 10 dagers ferie og 3 overnattinger for de som har lengre ferie enn 10 dager
  • Den største gruppen av samtlige ferierende er interessert i en kombinasjon av natur og kultur. Natur er spesielt interessant for de utenlandske, hvor 87 % oppgir seg selv som naturinteresserte
  • De feriereisende som er interessert i kulturelle aktiviteter har generelt et høyere døgnforbruk enn de øvrige reisende, særlig knyttet til museumsbesøk og kulinariske opplevelser
  • De ferierende på Sørlandet er generelt tilfreds og har en høy anbefalingsvillighet = gjenkjøp og peker særlig på gjestfrihet blant lokale og handlemuligheter
Laste ned hele rapporten for Sørlandet her eller hele undersøkelsen her.