Turistundersøkelsen 2019 Sørlandet

Hvert år intervjuer Innovasjon Norge tusenvis av norske og utenlandske turister på ferie i Norge. Målet er å kartlegge formålet med reisen, reisemønstre, pengebruk og hva de opplever.
I løpet av sommeren 2019 var det 1,3 millioner overnattinger registrert på Sørlandet, hvorav den absolutt største andelen av disse var knyttet til norske turister.
Turistenes forbruk sommersesongen 2019 Sørlandet
Turistenes forbruk sommersesongen 2019 Sørlandet. Innovasjon Norge/Epinion.

Innovasjon Norge har for syvende år på rad gjennomført en landsdekkende turistundersøkelse. Datainnsamlingen har foregått ved lokale aktører landet rundt og er innsamlet basert på seks ulike regioner i Norge.

Les mer om Turistundersøkelsen 2019 her og last ned rapporten fra Sørlandet (sommeren 2019).

Følgende 3 temaer er belyst:

 1. Hvem er turistene på Sørlandet?
 2. Hva gjør de feriereisende på Sørlandet?
 3. Sammenligning mellom regionene.

Noen hovedpunkter fra undersøkelsen om Sørlandet

 • En tredjedel av de kommersielle/registrerte overnattingene på Sørlandet i 2019 kom i løpet av juli måned.
 • Norske feriereisende har et høyere døgnforbruk og mange flere overnattinger på Sørlandet.
 • Det å besøke historiske bygninger/steder er den viktigste kulturaktiviteten.
 • En stor andel av de feriereisende på Sørlandet velger å overnatte på campingplasser og/eller hotell.
 • De fleste feriereisende på Sørlandet bruker bil som transportmiddel.
 • Bobil-/campingvognturister har noe flere overnattinger, er eldre, og angir i større grad “kulturell ferie” som formål
 • 90% av de utenlandske feriereisende på Sørlandet besøker minst én annen region.
 • Sørlandet blir ofte kombinert med et besøk på Vestlandet og/eller Østlandet.
 • Av de utenlandske feriereisende på Sørlandet utgjør de tyske hele 42%.
 • 79% av de utenlandske feriereisende er naturinteresserte.
 • De utenlandske feriereisende på Sørlandet ønsker å gå lengre turer til fots.

Både norske og utenlandske feriereisende på Sørlandet er ‘særlig fornøyd’ med gjestfriheten til lokalbefolkningen.

Hvem er turistene med et høyt forbruk på Sørlandet?

Turistene med et høyt forbruk på Sørlandet hadde i gjennomsnitt færre antall overnattinger i regionen, med et gjennomsnitt på 2,7 overnattinger. Vi ser at hele 70 prosent besøker museer på Sørlandet.

En mindre andel av turister med et høyt forbruk sier seg ‘svært fornøyd’ med ‘Priser i forhold til kvalitet’. Dette er noe vi må jobbe mer med. Andelen for alle feriegjester ligger litt over landsgjennomsnittet (16%).

Turister med høyt forbruk Sørlandet
Turister med høyt forbruk Sørlandet. Innovasjon Norge/Epinion.

Fordeling av hvor de feriereisende i Norge kommer fra:

Hvor kommer turistene fra (sommersesong Sørlandet 2019)
Hvor kommer turistene fra (sommersesong Sørlandet 2019). Innovasjon Norge/Epinion.

Formål med ferie i Norge:

Formål med ferien 2019
Formål med ferien 2019. Innovasjon Norge/Epinion.

Les mer om Turistundersøkelsen 2019 her og last ned rapporten fra Sørlandet (sommeren 2019).