Turist- og omdømmeundersøkelse for Sørlandet

Sørlandet er en av de mest velkjente og ettertraktede feriedestinasjonene i Norge for nordmenn. Destinasjonen er spesielt kjent som en sommerdestinasjon, men Sørlandet byr på mye mer enn sol, sommer og bading og har et rikt tilbud også utenfor sommerperioden. Derfor hadde Visit Sørlandet behov for data og viten for å utvikle og posisjonere destinasjonen, samt utvikle Sørlandet som en destinasjon som er attraktiv hele året. I perioden november-desember 2022 gjennomførte Epinion en omdømmeundersøkelse på det norske markedet, og under kan du laste ned oppsummeringen av resultatene.
Hvis du skulle besøke Sørlandet på en ferie utenfor sommersesongen, hvilke aktiviteter kunne du best forestille deg å gjøre på ferien?

Sørlandet trengte derfor svar på bl.a. følgende spørsmål:

  • Hvordan oppfattes Sørlandet som destinasjon?
  • Hvordan oppfattes Sørlandet utenfor sommersesongen?
  • Er det er potensiale for å tiltrekke flere gjester utenfor sommersesongen?

 

Last ned rapporten

Under finner du resultatene fra undersøkelsen oppsummert. Den fulle rapporten er forbeholdt partnere i Visit Sørlandet. Ta kontakt med mona@visitsorlandet.com eller hege@visitsorlandet.com dersom du ønsker den fulle rapporten tilsendt.

2022 Turist- og omdømmeundersøkelse for Sørlandet

 

Webinar 5. mai

5. mai inviterer vi til en gjennomgang av rapporten med Mona Konuralp. Det blir anledning til å stille spørsmål og diskutere rapportens innhold.
Les mer og meld deg på her.