Tilskudd til destinasjonslading for reiselivsnæringen i Agder

Har du besøkende med el-bil som oppholder seg hos deg over lengre tid? Nå lyser Agder fylkeskommune ut tilskudd til reiselivsaktører som vil etablere et ladetilbud for reisende som oppholder seg minimum 3 timer ved turistattraksjon/opplevelsessenter eller overnattingsplass.
Stockphoto Canva

Det skal være praktisk å kjøre elbil i hele Agder

Agder fylkeskommune har som mål at klima og miljø skal være premiss for samfunnsutvikling. Fylkeskommunen skal være en pådriver for klimaomstilling og nullutslipp innen 2030. Samtidig skal Agder utvikle fysisk og digital infrastruktur som sikrer mobilitet. Elektrifisering av bilparken er et av satsingsområdene for å nå målene om klimaomstilling.

Agder fylkeskommune har gitt bidrag til utrulling av det offentlige hurtigladenettet over flere år. Hurtiglading er et godt tilbud for folk i farta, og som skal raskt videre på veien. Nå ønsker fylkeskommunen å tilby støtte til reiselivsaktører som vil etablere et ladetilbud for reisende som oppholder seg over lengre tid (minimum 3 timer) ved turistattraksjon/opplevelsessenter eller overnattingsplass. Såkalt destinasjonslading.

Hvem kan søke?

Ordningen er for reiselivsaktører som vil sette opp normalladebokser for besøkende.
Ladeoperatører kan også søke på vegne av aktører i reiselivsnæringen.

Vi håper så mange som mulig av våre partnere benytter seg av denne muligheten. Det å kunne tilby lading av elbil mens gjesten spiser, sover, besøker en attraksjon etc gir gode konkurransefortrinn og blir bare viktigere og viktigere framover.

Om ordningen

Det blir gitt tilskudd til 10.000 kroner per ladeuttak.
Alle reiselivsaktører kan søke om støtte til så mange ladestasjoner de ønsker.

Det er løpende søknadsfrist, så her er det lurt å være rask.

Mer informasjon om kriterier og lenke til søknadsskjema finner du her.

 

Tips til aktører som tilbyr oppsett av ladestasjoner

Det finnes mange tilbydere av slike ladere, så vi anbefaler å sjekke ut litt før en velger leverandør, men under har vi et par som partnere i Visit Sørlandet benytter seg av.