1. Hva er NTW og hvorfor er det viktig for meg?

  NTW står for Norwegian Travel Workshop og er norsk reiselivs viktigste salgsarena for deg som jobber mot et utenlandsk marked. Den arrangeres årlig av Innovasjon Norge i samarbeid med det lokale destinasjonsselskapet, og i 2022 er vi så heldige at vi skal være vertskap for turoperatører fra hele verden. Workshopen er en lukket workshop med forhåndspåmelding, der rundt 9000 møter mellom norske selgere og utenlandske turoperatører blir avholdt i løpet av en knapp uke. Arrangementet i 2022 er nr 49 i rekken.

 2. Hvorfor bør min bedrift ha stand på NTW?

  Du kommer i kontakt med kunder som du mest sannsynlig ikke hadde nådd ut til ellers.
  Du blir en del av et internasjonalt nettverk.
  Du knytter kontakter i hele Norge, og alle er en Norges-ambassadør.
  Produktet ditt kan kanskje selges til kundegrupper du ikke hadde tenkt på fra før.

 3. Hva kreves av meg?

  NTW er tidkrevende, men svært nyttig for å vise fram produktene dine. Du må være godt forberedt på alle mulig slags spørsmål fra turoperatørene. Siden man ikke har mer enn 10 min til rådighet pr møte er det viktig å lage en presentasjon (ha en ipad eller lignende) hvor produktet ditt kommer tydelig fram, og utdype hvilke målgrupper produktet ditt er rettet mot. Det kanskje aller viktigste er at produktene du /dere viser fram er bookbare minst et år fram i tid.

 4. Hva koster det å delta?

  Dersom din bedrift ikke har deltatt før, eller det er mer enn tre år siden sist, koster en stand fra kr 16.000 eks mva.

 5. Hvem er turoperatørene?

  Turoperatørene kommer fra hele verden, og har til felles at de selger Norge til sine kunder.

 6. Hva kan turoperatørene spørre om?

  De kan spørre om alt fra A til Å, men spørsmålene de stiller har med profilen til selskapet de representerer. Hvis noen er interessert i aktiviteter eller High End markedet spør de nok spesifisert om dette. Man bør lese godt gjennom profilen til den man skal ha møte med i forkant.
  De kommer nok også til å spørre om priser, allotment, sesonger, om du kan “endre” produktet ditt basert på deres kundegrupper osv, og eventuelt om produktet ditt kan kombineres med andre produkter i nærheten.

 7. Hva sitter man igjen med etter å ha deltatt som selger på NTW?

  Du lærer hvordan du kan få presentert produktet sitt på best mulig måte.
  Du blir mer “åpen til sinns” angående prissetting, kundegrupper og markedsføring.
  Du lærer om forskjellige kulturer/nasjonaliteter, og hva de vektlegger når de er på reise. Kanskje lærer du noe nytt om ditt eget produkt og hvordan andre ser på det.
  Sist, men ikke minst får du forhåpentligvis varige kontakter som fører til salg.

Du finner også mer informasjon og påmeldingsskjema på Innovasjon Norge sine sider.