Visit Sørlandet AS er landsdelens næringsklynge innen reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen.”Visit Sørlandet” benyttes som markedsnavn på felles tiltak og kampanjer for landsdelen rettet ut mot forbrukermarkedet. Visit Sørlandet AS har ansvar for markedsføring og profilering av Sørlandet som reisemål. 

Oversikt over innholdet i de ulike markedspakkene finner du her.

Ved inngåelse av avtale om markedspakker forplikter bedriften seg til å:

  • Levere nødvendig informasjon i form av tekst, bilder og priser i forhold til gitte frister
  • Levere innspill til nyhetsbrev
  • Kvalitetssikre innhold på www.visitsorlandet.com

Ved innlevering etter oppgitte tidsfrister kan ikke alle elementer garanteres innfridd.

Pris etter avtale på større annonser/flere annonsesider – ta kontakt.

Avtalen er bindende og gyldig i 2023.