Markedsfør din reiselivsbedrift i 2021

Konkurransen mellom norske destinasjoner, mot det norske markedet, har aldri vært større. Neste vinter, vår og sommer vil hele Norge kjempe om de samme gjestene. Sørlandet var en av vinnerne sommeren 2020. Tar vi sjansen på at neste sesong går like bra?
Som USUS-partner har man tilgang til ulike tilbud på markedspakker. Disse markedspakkene inneholder ulike elementer og kan rettes mot både det norske og internasjonale markedet.
Foto: Magnus Furset © Visit Sørlandet

Under finner du våre ulike markedspakker og øvrige markedsføringstjenester. Se hvordan USUS kan hjelpe din bedrift med å nå et større og ikke minst relevant publikum.

Som deltaker i en av USUS sine markedspakker blir bedriften prioritert i all vår kommunikasjon med gjester, journalister, turoperatører og samarbeidspartnere.

Markedspartnere vil også ha USUS som sparringspartner når det gjelder produktutvikling og markedsføring av bedriften sin.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt markedspakkene og ønsker et uforpliktende tilbud.

 • Markedspartner - Synlighet Sørlandet - Hovedpartner
  Topp prioritert synlighet i markedsaktiviteter Norge i overordnet markedsplan for Sørlandet
  - Kampanjetilbud og fremheving i kampanjeperiodene.

  Synlighet på nettsider visitnorway.no og visitsorlandet.com med underdestinasjoner
  - Egen side med bedriftspresentasjon (produktoppføring).
  - Markedspartner vil få fremhevet synlighet på kampanjesider og prioritert synlighet på relevante temasider under visitsorlandet.com.

  Topp prioritet i all digital kommunikasjon
  - Prioritert synlighet og annonse på Facebook og Instagram.
  - Prioritering ved utsendelse av Visit Sørlandets nyhetsbrev.
  - En uke Instagram-takeover på @visitsorlandet.

  Filmproduksjon
  - Egen film fra bedriften produsert av Broadstone tilpasset sosiale medier med tema "storytelling". Filmen er til fri benyttelse for din bedrift og vil bli markedsført gjennom Visit Sørlandets kanaler.

  Print annonsering
  - Redaksjonell artikkel med bilde i Dyreparkavisen. Opplag 475.000. Distribueres til 400.000 husstander i barnerike områder sør for Trondheim. 50.000 i lokalmarkedet.
  - Omtale i redaksjonelle artikler (content marketing) i diverse medier.
  - Prioritering i redaksjonelle oppslag i diverse andre trykte medier.

  Hovedpartnerforum
  - Deltakelse i forum for planlegging av markedsaktiviteter for Sørlandet sammen sammen med landsdelens viktigste reiselivsbedrifter.

  Turoperatører og presse
  - Prioritert synlighet gjennom USUS / Visit Sørlandets arbeid med turoperatører og Norwegian Travel Workshop.
  - Deltakere i partnerpakken blir prioritert inn i markedssamarbeidet med våre samarbeidspartnere, som f.eks. transportører (tog, fly, ferge) og Visit Norway.
  - Deltakere i partnerpakken vil ha prioritet i presseprosjekter (presseturer, bloggere, Instagramere og redaksjonelle artikler)

  Pris: kr. 100.000,- eks. mva. Bestill her
 • Markedspartner - Synlighet Sørlandet - Stor
  Prioritert synlighet i markedsaktiviteter Norge i overordnet markedsplan Sørlandet
  - Kampanjetilbud og fremheving i kampanje-periodene.
  - Deltakere i partnerpakken blir prioritert inn i markedssamarbeidet med våre samarbeidspartnere, som f.eks. transportører (tog, fly, ferge) og Visit Norway.
  - Deltakere i partnerpakken vil ha prioritet i presse prosjekter (presseturer, bloggere, Instagrammere og redaksjonelle artikler)

  Synlighet på nettsider visitnorway.com, visitsorlandet.com og underdestinasjon
  - Egen side med bedriftspresentasjon (produktoppføring).
  - Markedspartner vil få fremhevet synlighet på kampanjesider og prioritert synlighet på relevante temasider.

  Prioritet i digital kommunikasjon
  - Prioritering ved utsendelse av Visit Sørlandets nyhetsbrev.
  - En uke Instagram-takeover på @visitsorlandet.
  - Innlegg om bedriften på Visit Sørlandet reiseblogg: sorlandetblogg.no. På denne nettsiden publiseres de gode historiene fra Sørlandet.

  Redaksjonell artikkel med bilde i Dyreparkavisen
  - Opplag 475.000. Distribueres til 400.000 husstander i barnerike områder sør for Trondheim. 50.000 i lokalmarkedet.

  Pris: kr 50.000,- eks. mva. Bestill her
 • Markedspartner - Synlighet Sørlandet - Medium
  - Synlighet mot det Norske markedet.
  - Annonsemodul i Dyreparkavisen. Opplag 475.000. Distribueres til over 400.000 husstander i barnerike områder sør for Trondheim. 50 000 i lokal markedet.
  - Deltakere i partnerpakken vil ha prioritet i presseprosjekter (presseturer, bloggere, Instagrammere og redaksjonelle artikler).
  - Synlighet visitnorway.com, visitsorlandet.com underdestinasjoner. Egen side med bedriftspresentasjon (produktoppføring).
  - Prioritering ved utsendelse av Visit Sørlandets nyhetsbrev.
  - En uke Instagram-takeover på @visitsorlandet.
  - Innlegg på Visit Sørlandet reiseblogg: sorlandetblogg.no. På denne nettsiden publiseres de gode historiene fra Sørlandet.

  Pris: kr 35.000,- eks. mva. Bestill her
 • Nyhet: Markedspakke bedriftssamarbeid
  Er dere 2-4 bedrifter som ønsker å markedsføre dere sammen kan dere kjøpe en felles markedspakke. Samarbeidet kan f.eks. være en overnattingsbedrift, opplevelsesaktør og et spisested. Bedrifter kan kjøpe en felles pakke basert på geografi, tema eller annet.

  Innhold:
  - Redaksjonell artikkel/blogg e.l.
  - Markedsføring (organisk og betalt) i sosiale medier og Google search.
  - Redaksjonell annonse med bilde i Dyreparkavisen (opplag 475.000. Distribueres til 400.000 husstander i barnerike områder sør for Trondheim. 50.000 i lokalmarkedet.)

  Pris fra kr 35.000,- eks. mva. Bestill her. Pakken kan også utvides med film, foto og ekstra betalt markedsføring. Ta kontakt for mer info.
 • Markedspartner internasjonalt - Avventes
  Markedspakker internasjonalt settes på hold grunnet koronasituasjonen
  Grunnet korona situasjonen er planene for internasjonal markedsføring satt på hold. Uansett vil vi jobbe for å holde våre prioriterte markeder "varme" og holder kontakten med turoperatører og presse. Vi vil også gjøre noen felles markedskampanjer med Innovasjon Norge/Visit Norway i 2021.

  Markedspartner internasjonalt
  - Bedriften får topp prioritet i kampanjer og innhold i sosiale medier i Visit Sørlandets engelskspråklige kanaler.
  - Bedriften din får prioritert synlighet www.visitsouthernnorway.com på ulike språk- versjoner, aktuelle temasider, «historier» og kampanjer.
  - Bedriftsoppføring i DM rundreisekart med bedrifts- beskrivelse og karthenvisning. Rundreisekartet blir produsert på engelsk og tysk og distribuert på turistinformasjoner, fergeterminaler, overnattings og aktivitetsbedrifter.
  - Retargeting annonser for bedriften til utvalgte segment/markeder basert på nettsidebesøk visitsounthernnorway.com.
  - Innlegg på Visit Sørlandet reiseblogg: sorlandetblogg.no. På denne nettsiden publiseres de gode historiene fra Sørlandet.
  - Bedrifter som er markedspartner vil ha prioritet i presse/blogg/turoperatørarbeid og under Norwegian Travel Workshop.

  Synlighet marked Danmark
  - Bedrifter som har denne partnerpakken vil være prioritert partner ved presse- og bloggbesøk fra Danmark i samarbeid med Dyreparken og Visit Norway..
  - Bedriften din får presentasjon og prioritert synlighet på danske nettsider, aktuelle temasider og kampanjer.
  - Bedriften din får prioritert synlighet i kampanjer og innhold i sosiale medier målrettet mot prioriterte målgrupper i Danmark.
  - Mulighet for besøk og deltakelse på workshop med danske turoperatører.

  Fiskekampanje internasjonale markeder
  - Prioritert produktoppføring på Visit Sørlandets fiskesider med link til egen nettside.
  - Synlighet på messer som Visit Norway deltar på. Mulighet for personlig deltakelse på messer/ workshop (egne priser for deltakelse på de ulike eventene).
  - Markedspartnere prioriteres ved planlegging av presse og turoperatørbesøk.
  - I tillegg blir markedspartnere synlige i Visit Sørlandets generelle markedsføringstiltak mot utlandet (f.eks rundreisekart og sosiale medier).

  Pris per kampanjedeltagelse: kr 15.000,- eks. mva. Bestill her
 • Nyhetsartikkel produsert og publisert på Visit Sørlandet
  - Inkluderer research, intervjuer, google optimaliserte tekster, oppsett, bilder, publisering, rapportering og spredning i våre sosiale kanaler.

  Pris: kr 20.000,- eks. mva. Bestill her