Statusoppdatering fra USUS

Hvordan markedsfører vi Sørlandet nå og hvordan tenker vi framover.
Lindesnes fyr Foto Inger Hutchinson Lindesnes fyr Foto Inger Hutchinson

Hvordan markedsfører vi Sørlandet nå?

Story-eksempel fra InstagramUSUS kommer, som tidligere annonsert, til å stoppe all betalt profilering inntil situasjonen tilsier at vi kan starte opp igjen. Vi har ett unntak; Dyreparkavisen gikk i trykken før restriksjonene satte inn, så den er under produksjon. Vi tror denne uansett kommer til å fungere fint for å vekke reiselyst til Sørlandet når det er åpnes opp for det. Ellers gjelder denne midlertidige stoppen både for Norge og i utlandet. Satsingen vår internasjonalt som vi hadde gledet oss til blir dermed utsatt, og her holder vi tett dialog med Visit Norway. Vi er svært oppmerksomme på å ikke poste innlegg som er i strid med regjeringens krav om å hindre smittespredning. Derfor blir det ikke postet innlegg som kan friste til å være flere enn 5 sammen, gå der det er mye folk, være der det er vanskelig å opprettholde 2 meters kravet mellom personer, eller gjennomføre fritidsreiser utenfor egen kommune etc. Dette er særdeles viktig fordi vi som næring nå er svært avhengig av at vi kommer oss ut av denne situasjonen så fort som mulig og så smått kan begynne å bearbeide markedet igjen.

Det vi gjør er å poste, forsiktig og med menneskelig touch “Drømmen om Sørlandet”. Dvs., vi skal fortsatt være synlige i sosiale kanaler, men vi pusher ikke informasjon så ofte som vi har gjort. Vi vil ikke at nordmenn skal glemme at vi er den foretrukne landsdelen for supre sommerferier; det være seg om det er familieferien, aktivitetsferien, by-ferien, båtferien, eller drømmen om sol- bading- og rekreasjonsferien.

Se eksempel fra story på Visit Sørlandet sin instagramkonto.

Vi må være “klar” når nordmenn er reiseklare igjen

Det kommer til å bli tøff konkurranse om den norske turisten når vi åpner opp for bevegelse igjen. Vi velger å være rause, heie på at nordmenn ferierer i eget land, hvorvidt noen velger Nord- Vest, Midt- eller Sør-Norge. Her står næringen i hele landet sammen. Når det er sagt, ønsker vi selvsagt å posisjonere Sørlandet ekstra, derfor omrokkerer vi våre midler til å gjelde kun det nasjonale markedet i år. Vi starter nå opp nå med å planlegge en nasjonal kampanje som er rigget slik at den også treffer lokal- og regionalmarkedet. Det vil nemlig ha stor effekt at vi på Sørlandet ikke reiser utenlands i år, men heller velger å oppdage nye perler i egen landsdel. For de har vi mange av, og jeg tror faktisk ikke at vi som bor her er like oppdatert på alle de flotte tilbudene vi har, og som nordmenn fra andre steder i landet kommer hit for å oppleve.

Vi kommer også i USUS til å gjennomføre innsparingstiltak. Dette gjør vi for å bruke midlene fra fylket, kommuner og dere som våre partnere på aller beste måte dette året. Vi følger opp bedrifter, medier og snakker næringen sin sak. Videre jobber vi med å utvikle markedsføringsmateriell; videofilmer, bilder og gode historier (scrolling essays og stories som noen eksempler) som skal ligge klare på visitsorlandet.com og i sosiale medier når vi kan trykke på knappen. Vi følger prosjekter som ikke er lagt på vent og vi jobber med å få opp en digital kompetansekalender hvor noen av våre kurs som var planlagt i vår kan gå som webinar/online-kurs i stedet. Her jobber vi også sammen med Innovasjon Norge Agder.

“Sammen er vi sterke” gjelder som aldri før!

Vi kommer oss igjennom dette! I dag kom pakken om direkte støtte fra regjeringen og vi er svært glade for det. Vi håper selvsagt på flere tiltak, og tror nok at disse kommer. I mellomtiden tror jeg vi alle må tenke på hvordan vi kan gjøre ting annerledes; har vi forbedringspotensialer? Kan vi effektivisere/digitalisere mer av egen virksomhet? Noen tips finner du her. Kan vi nå gjennomføre kompetansehevende tiltak som vi ikke har hatt tid til under normale omstendigheter? Er det noe vi kan gjøre for å hjelpe en kollega i næringen? Har vi ideer og tanker om opplevelser, tjenester og produkt som vi kan få på drodle- og tegnebrettet? Nå er tiden for å hente frem de ville ideene.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss! Vi er til for dere.

Synnøve og USUS-teamet.