Sørlandet med nye digitale grep

USUS har inngått en samarbeidsavtale med AISPOT som utvikler en samarbeidsplattform for reiseliv, varehandel, mobilitet og nyheter. Tjenesten tar i bruk kunstig intelligens, store data og IoT og kan gi ny innsikt om besøkende i regionen samt gi bedriftene muligheter for å nå potensielle gjester på nye måter.
illustrasjonsbilde Aispot assistent

***Se lenke til podcast nederst i saken***

Din lokale assistent

AISPOTs visjon er å kunne tilby deg som forbruker din egen personlige assistent i form av en app som ved hjelp av data om deg kan servere deg relevant og nyttig informasjon og tjenester som matcher dine preferanser der du befinner deg. Og ambisjonene er skyhøye. Å nå gjennom i et internasjonalt marked er målet. 

“Tenk deg at du kommer båtveien til Sørlandet. Avhengig av dine preferanser, vil vi da kunne servere deg historien om fyret du seiler forbi, kanskje til og med vise deg hvordan det så ut her i skutetiden ved hjelp av AR-teknologi”, sier Synnøve Elisabeth Aabrekk, som tror det er viktig for oss mennesker å forstå det som engang har vært, og nå kan vi formidle den på nye måter. “Vi tror også at bedre digital tilgjengelighet vil gjøre analoge opplevelser bedre. Kunnskap og innsikt gir mennesker noe felles som stimulerer til kontakt. Kan vi se et mønster i hva besøkende liker, så kan vi gi besøkende og de som bor her bedre informasjon og bedre tjenester og vi kan formidle enklere når noe skjer”, sier Synnøve Elisabeth Aabrekk. 

Vil være med og forme utviklingen

Reiselivsnæringen på Sørlandet har siden oppstarten av næringsklyngen USUS i 2010 hatt et sterkt fokus på digitale muligheter. Gjennom ulike innovasjonsprosjekter, vilje til å investere tid og penger på å teste muligheter tidlig, kontinuerlig fokus på kompetanseheving i bedriftene og arrangering av den årlige nasjonale konferansen Norwegian Digital Travel Conference, har vi opparbeidet oss god erfaring med å være en krevende bestiller av digitale tjenester.   

AISPOT er lansert i en betaversjon, og noen mindre destinasjoner har vært inne og testet. Sørlandet er imidlertid nå første landsdelselskap som inngår et samarbeid med det formål å kunne være med på å påvirke utviklingen av appen i en retning som er bra både for regioner, bedrifter og våre gjester. Vi er bevisste på at nåværende versjon av tjenesten ikke er et perfekt sluttprodukt, og at man er avhengige av å øke antallet nedlastinger av appen vesentlig for å lykkes, men vi har troen på at det er en vilje og evne i selskapet til å satse langsiktig for å lykkes. Og den reisen vil vi gjerne være med på.  

Sammen er vi gode

Samarbeidet med AISPOT går ut på at vi og lokale turistkontor i hele regionen kostnadsfritt leverer innhold om stort og smått som kan oppleves på Sørlandet. Dette kan vi gjøre gjennom databaseløsningen som allerede distribuerer samme innhold til visitsorlandet.com, visitnorway.com o.l. Samtidig forplikter vi oss til å markedsføre tjenesten i våre kanaler. Til gjengjeld får vi mulighet for å lage eget redaksjonelt innhold i appen – det være seg forslag til reiseruter, legge opp pushvarsler på gitte geografiske punkter i regionen, utforske muligheter for å legge opp lojalitetsprogrammer for å få besøkende til å besøke FLERE steder på Sørlandet osv. I tillegg vil vi få innsikt i mobilitetsdata – hvor og hvordan beveger brukerne seg på Sørlandet. Enkeltbedrifter vil også kunne kjøpe ekstra synlighet, funksjonalitet og innsikt direkte med AISPOT. 

Gjestene ønsker å kunne gjøre mer i én og samme app

Det finnes utallige eksempler på apper rettet mot besøkende/turister. Felles for de fleste av disse har vært utfordringer med å få nok folk til å laste ned og BRUKE appene. Det krever en enorm innsats på markedsføring og når du har forlatt destinasjonen eller bedriften er nytteverdien av tjenesten begrenset. Når den internasjonale aktøren Amadeus spår hva som blir de viktigste trendene som vil påvirke reiselivet i 2020, trekker de blant annet fram at brukerne ønsker seg super-apper som kan løse flere behov i én og samme app. Dette forsøker AISPOT å adressere ved at appen skal bli like relevant for deg om du reiser på Sørlandet, i Lofoten eller i Spania OG at den vil inkludere flere bransjer enn bare reiseliv og opplevelser. “Har du lastet ned appen vil den etterhvert bli godt kjent med deg og den skal fungere som din lokale assistent og gi deg tips og gode råd”, forteller Harald Jellum, seriegrunder og styreleder i AISPOT.

Arbeidet med å tilrettelegge godt innhold i tjenesten starter nå, slik at tjenesten kan markedsføres for første test sommersesongen 2020.

Hør intervju med Synnøve Elisabeth Aabrekk og Harald Hjellum på Eirik Norman Hansen sin podcast “30 minutter inn i fremtiden”

 

Om partene

USUS er næringsklyngen for kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter i Agder. Selskapet bidrar til kontinuerlig utvikling av bedriftene i regionen, samt markedføring av landsdelen og det den har å by på̊ gjennom merkevaren Visit Sørlandet. Selskapet har en aktiv rolle i ulike samarbeid og prosjekter som berører Sørlandet. 

AISPOT utvikler en samhandlingsplattform for reiseliv, varehandel, mobilitet og nyheter – en ny tjeneste for både lokale og besøkende. Tjenesten består av en app – Din Lokale Assistent som kjenner deg og omgivelsene og gir deg nyttig informasjon om opplevelser og relevante tjenester, samt et redaktørverktøy for kommunikasjon og innsikt. Plattformen har som ambisjon å fungere i hele verden. Les mer om tjenesten på aispot.no. 

 

Kontaktpersoner

AISPOT; Harald Jellum, styreleder og seriegründer, harald@asipot.no  tlf +47 915 43 432
USUS
; Synnøve Aabrekk, daglig leder, synnove@usus.no tlf + 47 416 22 807