Slik skal vi få flere kongresser til Kristiansand

USUS sitt prosjekt «Møtebyen Kristiansand» og salgssjef Maria Barstad har jobbet fram et eget ambassadørprogram, som skal bidra til at byens konferanse- og kongressfasiliteter fylles opp i framtiden.
Faksimile Fædrelandsvennen

Prosjektet «Møtebyen Kristiansand» er en felles satsing av Kristiansand kommune, reiselivsbransjen, akademia og næringslivet i regionen. Målsettingen for dette er å få større konferanser, kongresser og arrangement til Kristiansand som et tilskudd til det ordinære kurs- og konferansemarkedet. Når vi vet at en vanlig konferansegjest omsetter for nesten 4000 kr pr døgn (tall fra Innovasjon Norge), så er det et enkelt regnestykke å se at kun noen få ekstra større arrangementer og kongresser vil gi store ringvirkninger for både reiselivet og andre næringer i Kristiansand.

Hva er et ambassadørprogram?

Ambassadør blir du når du som enkeltperson i kraft av ditt fag, jobb eller organisasjon ønsker å arrangere en større konferanse, messe eller kongress i hjembyen Kristiansand og trekker til deg et større antall deltakere utenbys fra og fra utlandet. Om denne personen organiserer en konferanse i Kristiansandsområdet har han muligheten til å vise fram sitt arbeid til både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og som igjen kan bidra til å løfte både eget og bedriftens renommé som kan lede til ytterligere ringvirkninger og foretningsmessige muligheter for de.

Barstad som er salgssjef sier dette til Fvn om ambassadørprogrammet; «Byen har flere framtredende fagfolk både på UiA, sykehuset og i næringslivet som reiser ut og forteller om forskningsresultatene sine på konferanser og kongresser verden over. Hvorfor ikke arrangere konferansene i Kristiansand i stedet?» Hun viser til at det er viktig at de personer som tør å satse på å arrangere konferanser i egen by må få en anerkjennelse for dette, og det er det ambassadørprogrammet skal gjøre.

Barstad kan allerede nå fortelle at før ambassadørprogrammet er kommet ordentlig i gang, så er tre større konferanser planlagt i byen til neste år.

  • ABUP er vertskap for den internasjonale konferansen for utendørs terapi (International Adventure Therapy Conference) neste sommer og kommer med 800 deltakere.
  • Handelshøyskolen UiA er arrangør av World Finance Conference med et deltakerantall på mellom 400 og 600 personer
  • Glencore er vertskap for en verdenskongress innen kjemiprosessfag (World Conference on Sampling and Blending) som også vil trekke flere hundre deltakere.

Selv om koronarestriksjoner og stengte grenser har forsinket lanseringen av ambassadørprogrammet så sier salgssjefen at dette ikke er bekymringsfullt da jobbing for større konferanser og kongresser er langsiktig jobbing, der søkeprosessene er årelange. Bransjen selv er optimistisk til at markedet snart er tilbake til normalen sier hun.

Vi har store ambisjoner

På vegne av Kristiansand har vi store ambisjoner og satser på at i løpet av fem år så skal Kristiansand nevnes som en aktuell kongressby på lik linje med Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Målsettingen er å skape fem nye årlige konferanser eller kongresser som f.eks. Oljemessa er blitt for Stavanger. Kristiansand har alle forutsetninger for å kunne bli en attraktiv kongressby.

Ambassadørprogrammet vil dermed på sikt gi byen både vekst, verdiskapning og hotelldøgn, og kanskje etablere arrangementer som kan gi en form for prestisje for byen. Det er mange som vil kunne høste av dette programmet og sikter til at i en kongressby så er det behov for alt av infrastruktur, hotell- og konferansefasiliteter, mat og drikke, samt lyd, lys og produksjon. Selv om tittelen «ambassadør» kanskje virker noe pompøs eller ambisiøs, så er disse fagpersonene det er snakk om allerede ambassadører for byen på sine fagfelt. De er gjerne store patrioter av egen by, og stolte av hvor de kommer fra så en slik tittel kan hjelpe dem med å bygge nettverk, sette dem selv på kartet og samtidig gjøre dem litt bedre til å hente hjem konferanser og kongresser.

Les hele saken på fvn.no (abonnement).