Skal gjøre INSITE kjent for forskere fra hele verden

Forsker Erik Wästlund i INSITE-prosjektet til Dyreparken og USUS skal presentere det banebrytende prosjektet på en internasjonal konferanse for forskere fra hele verden.

- Dette er jo kjempespennende på mange måter, konstaterer Erik Wästlund, dosent i psykologi ved Karlstad universitet i Sverige.

Han er en del av forskergruppen som jobber med Dyreparkens store forskningsprosjekt INSITE, som USUS er partner i. Mange USUS-bedrifter er også en del av prosjektet.

– Himla kult å presentere INSITE

INSITE skal blant annet utvikle ny kunnskap om kundeatferd i reise- og opplevelsesnæringen, og bidra til å skape bedre kundeopplevelser. Beacons (nettvarder) er et hovedverktøy i prosjektet. USUS-ARTIKKEL: Les «alt» om INSITE-prosjektet

– Det som er himla kult med å få presentere INSITE på denne konferansen, er at vi er ganske tidlig i forskningen. Da kan vi treffe folk fra hele verden som forsker på ulike områder, og få feedback på godt og vondt. Det kan bli spennende diskusjoner, og det er en veldig fin måte å få forskningen til å gå fremover på, mener Wästlund.

Konferansen han snakker om, er den internasjonale EIRASS-konferansen 2018. Den arrangeres av The European Institute of Retailing and Services Studies på Madeira i juli.

Tverrvitenskapelig publikum for INSITE

Målet for konferansen er å samle forskere fra ulike disipliner og land. Konferansen gir deltakerne muligheten til å presentere enten forskningsprosjekter som er fullført, eller prosjekter som er i gang. Minst 200 forskere skal delta.

– Dette er en svært tverrvitenskapelig konferanse. Det handler om alt mulig innenfor handel og tjenesteforskning, markedsføring, psykologi, turismeforskning og transport, utdyper Erik Wästlund.

EIRASS-konferansen arrangeres i ulike land hvert år. 2018-utgaven foregår på den portugisiske øya Madeira.

Wästlund opplyser at det ikke er klart om flere fra forskningsteamet i INSITE skal dra til Madeira. Teamet består av Wästlund og forskerne Daniel Nordgårdog Tor Helge Aas. Forskningssjef Kirsti Mathiesen Hjemdahl ved Agderforskning er forskningsleder i INSITE. Hjemdahl er også leder for satsing på innovasjon og FoU i USUS.

INSITE – lokalt forankret internasjonal forskning

Wästlund er fornøyd med å kunne presentere INSITE for en så tung, internasjonal forsamling. Ambisjonene videre er også store:

– Vårt selvsagte mål er å publisere resultater fra INSITE internasjonalt. Det er internasjonal forskning vi holder på med, tenker vi.

– Men prosjektet er spesielt ved at det er internasjonalt gangbar forskning som er så lokalt forankret. Det mest fantastiske med INSITE er at vi får jobbe så tett med næringen selv. Det er ganske unikt, faktisk. Tilliten fra Dyreparken og alle USUS-bedriftene er kjempeviktige i forskningen. Det er en utrolig flott mulighet for oss forskere, sier Erik Wästlund i INSITE.