Salgssjef i Møtebyen Kristiansand på plass

Vi har gleden av å informere om at Maria Barstad har takket ja til stillingen som Salgssjef i Møtebyen Kristiansand.
Maria vil være en fantastisk ressurs for oss i oppbyggingen av Kristiansand som sentral møteby i Norge. Hun kommer fra stillingen som Regional Salgsdirektør i Nordic Choice Hotels.
Maria Barstad - USUS

Maria kommer til daglig å sitte hos Business Region Kristiansand, og starter feb/mars 2019.
Hjertelig velkommen på USUS-laget Maria!

Om Møtebyen Kristiansand

Møtebyen Kristiansand er en spisset satsning som gjennom koordinert og målrettet innsats skal markedsføre og selge Kristiansand som konferanse-, møte og arrangements by. Møtebyen Kristiansand har som målsetting å få større konferanser og arrangement til Kristiansand som går utover det markedet som hotellene i dag selv håndterer. I tillegg skal man aktivt være bidragsyter og tilrettelegger for akademia og privat/offentlig nærings– og kulturliv i arbeidet med arrangere flere egne større fagkonferanser og større arrangement i Kristiansand.

Møtebyen er en felles satsning i samarbeid mellom Kristiansand kommune, reiselivsbransjen, akademia og næringslivet i regionen. I tillegg vil kultur og idrettsliv være viktige samarbeidspartnere for prosjektet.
Næringsklyngen USUS er formell prosjekteier. Prosjektet etableres som et samarbeidsprosjekt i Business Region Kristiansand, med fysisk samlokalisering med Business Region Kristiansand.