Hvordan planlegge gode instagram stories

Når du skal lage en instagram story kan det være lurt å planlegge og bygge opp historien du ønsker å fortelle steg-for-steg. Hva ønsker du å oppnå med storyen og hvilken historie vil du fortelle for å oppnå det? Vi har laget en enkel gratis mal som kan hjelpe deg å planlegge gode instagram stories.
Illustrasjonsbilde storyboarding sosiale medier

Malen er laget av oss i Visit Sørlandet i forbindelse med et praktisk grunnleggende kurs i instagram stories, og senere oppdatert.

Presentasjonen og eksempler fra dette kurset kan du også laste ned her:

Ressursmappe fra kurset 28.nov 2019