Mal: Målingsplan for Google Analytics

For å lykkes med digital markedsføring er det avgjørende å måle hva som gir effekt. Kun på den måten kan en forbedre resultatene. Google Analytics gir slik innsikt, men først trenger du en plan på hva du ønsker å måle og hvilke tall som gir den den riktige innsikten. Vi har laget en mal på målingsplan du kan laste ned og lage din egen versjon av.
Google Analytics

Sentrale spørsmål å ta stilling til før du lager en målingsplan

  • Hva er viktig for din bedrift?
  • Hva er viktig for dine kunder?
  • Hva unikt kan du tilby som hjelper dine kunder?
  • Hva definerer suksess i vår bedrift?
  • Hvordan jobber vi for å oppnå suksess?
  • Hvordan jobber vi med digital analyse i dag?
  • Hvem bør være involvert i digital analyse hos oss?

Noen begrepsforklaringer:

Objective – Hva ønsker du å oppnå?
Action – Hvordan? Hvilke tiltak?
KPI – Hvilke tall indikerer suksess?
Performance Target – Konkrete måltall