Mal: Digital strategi

En digital strategi bør inneholde en langsiktig tilnærming til hvordan man håndterer de ulike plattformene på en helthetlig måte - som bygger merkevaren. Vi har laget et eksempel på hvordan du kan sette opp en digital strategi for din bedrift.
Digital strategi

Den digitale strategien skal være forankret i virksomhetens forretningsmål og strategier og skal sikre at alle drar i samme retning.

Malen inneholder spørsmål du bør ta stilling til, eksempler på utfylling samt linker til ressurser rundt de ulike temaene strategien berører. Malen kan fritt lastes ned og tilpasses bedriftens egen bruk.

*NB: Selv om malen tilpasses eget bruk, ber vi om at referansen til Visit Sørlandet beholdes.