Reiselivets verdiskaping i Agder øker med 24 prosent

Agder har en vekst på 24 prosent fra 2019, som betyr en solid vekst på 0,86 milliarder kroner. Ser vi på næringens utvikling fra 2019, er det en sammenheng mellom økt verdiskaping og økningen Agder har hatt i kommersielle overnattinger i samme periode. Fra 2019 til 2022 har antallet overnattinger i Agder økt med 21%, tilsvarende 383 804 kommersielle overnattinger.
Innovasjon Norges verdiskapinganalyse 2022 Fordeling pr. landsdel

Agder tar andeler av den totale veksten

Ser vi på utviklingen de siste seks årene, har Agder hatt en økning i verdiskapingen på 2,3 milliarder kroner, som tilsvarer 107 prosent. Agder øker sin andel av reiselivets totale verdiskaping i Norge fra 3 prosent til 5 prosent.

Det er fremdeles Oslo som topper listen over størst verdiskaping, men likevel er Oslo den regionen som ikke tar del i veksten og ligger ti prosent under. Ellers har reiselivet hatt en god vekst i andre regioner, og det er særlig Vestlandet som utmerker seg. Her er andelen gått fra 20 til 24 prosent. Og deretter kommer Agder som tar del i veksten og går fra 3 til 5 prosent.

Innovasjon Norges Verdiskapingsanalyse 2022
Verdiskaping per landsdel

 

Om rapporten

Hva viser tallene? Verdiskaping er summen av driftsresultat og lønnskostnad hvis driftsresultatet ikke er negativt. Hvis driftsresultatet er negativt, blir verdiskaping satt lik lønnskostnader. Det er Asplan Viak som har utarbeidet data på vegne av Innovasjon Norge. Oversikten tar for seg total verdiskaping for land, per landsdel, fylke og kommune.

Se hele verdiskapingsrapporten her