Reiselivets betydning for Agder

Med dette vil vi hedre en samlet kultur- og reiselivsnæring i Agder. Hedre dere for å ha bretta opp ermene når det trengtes og for å holde motet oppe i en krevende tid. Sørlandet trenger dere i 2021 også.
Takk

Følgende analyse over reiselivet i Agder er bestilt av USUS og utført av Bettina Engebretsen, Øyvind Vennerød og Erik W. Jakobsen i Menon Economics. 

1. Verdiskaping

Reiselivsnæringen i Agder hadde en samlet verdiskaping på 3,6 mrd. kroner i 2019

Samlet verdiskaping 2019
Kilde: Menon Economics 2019

Menons regnskapsdatabase som benyttes til å analysere reiselivsnæringen inneholder regnskapsinformasjon for alle foretak i Norge med plikt til å levere regnskap til Brønnøysundregistrene.

Verdiskaping er definert som bedriftenes lønnskostnader og driftsresultat før skatt, avgifter, nedskrivninger og avskrivninger. Verdiskaping er dermed den omsetningen som «blir igjen» i bedriftene etter vare- og tjenestekjøp for å avlønne innsatsfaktorene arbeidskraft og kapital.

2. Tilreisendes forbruk og ringvirkninger

Tilreisende la igjen nærmere 3,2 mrd. kroner i Agder i 2019

Beregnet forbruk blandt tilreisende 2019
Kilde: Menon og Innovasjon Norge

Beregnet forbruk fra tilreisende i Agder, 2019.
Forbrukstallene er beregnet ved å multiplisere antall gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder og utleie gjennom Airbnb med forbrukstall per gjestedøgn hentet fra Innovasjon Norge sin Turistundersøkelse.

Tilreisende bidrar til 1,1 mrd. kroner i verdiskaping i næringslivet og 1,2 mrd. kroner i verdiskaping i verdikjeden

Kilde: Menon Economics 2019

Verdiskaping avledet av de tilreisendes beregnede forbruk i 2019, samt beregnede ringvirkninger hos innenlandske underleverandører.

Forbruket legger grunnlag for 3 100 arbeidsplasser i Agder og nærmere 1 100 arbeidsplasser i verdikjeden

Kilde: Menon Economics 2019

Sysselsetting avledet av de tilreisendes beregnede forbruk i 2019, samt beregnede ringvirkninger hos innenlandske underleverandører.

3. Skatteinntekter

Kommunene i Agder og fylkeskommunen fikk over 350 millioner kroner i skatteinntekter fra reiselivsansatte og bedriftene i 2019

Skatteinntekter
Kilde: Menon Economics 2019

Beregnede kommunale og fylkeskommunale skatteinntekter fra personskatt for reiselivsnæringen og beregnede skatteinntekter fra selskapsskatt for reiselivsnæringen i 2019.