Prosjektstøtteordning for kystkultur, uthavn og europeisk kulturell rute

Agder Fylkeskommune har lansert en prosjektstøtteordning der formålet er å tilgjengeliggjøre Agders kystlandskap og kystkultur, bruke kystkulturen til å skape konkrete reiselivsprodukter og bidra til en bærekraftig besøksforvaltning som hensyntar både natur, landskap, kulturmiljø og lokalbefolkning. Ordningen har en tidsramme på 5 år og et samlet budsjett på inntil 15 millioner koner.
Ny-Hellesund. Screenshot Media Service AS©Visit Sørlandet. Ny-Hellesund. Screenshot Media Service AS©Visit Sørlandet.

Kommuner, foreninger, stiftelser, private, virksomheter og andre organisasjoner kan søke om prosjektstøtte. Det oppfordres til samarbeid mellom ulike aktører, men det må være èn aktør som står som formell søker.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å sparre rundt en eller flere ideer.

Søknadsfrist 1. mars 2023.

Les mer om ordningen her.