Prosjektoppstart Opplevelser for alle i Trondheim

5.-7.november var prosjektets deltakere samlet i Trondheim for oppstart av prosjektet.

Samlingen gav oss anledning til å bli kjent med de mange deltakerne i prosjektet, etablere et felles begrepsapparat og få en forståelse av hva som skal gjøres i prosjektet. I tillegg fikk vi presentert de ulike deltakernes erfaringer fra tilsvarende arbeid.
Kick off Opplevelser for alle - Trondheim

Erfaring fra EU-prosjektet om tilgjengelighet for alle

Digital rådgiver i USUS, Bodil Sandøy Tveitan, delte erfaringer fra EU-prosjektet OSSATE (One Stop Shop for Accessible Tourism in Europe) fra sin tid i VisitOSLO. Der var hovedfokuset til VisitOSLO todelt:

  • kartlegge tilgjengeligheten på 40 hoteller, 30 attraksjoner og 30 restauranter i byen
  • presentere denne informasjonen på en brukervennlig måte på www.visitoslo.com

Til tross for at det ble gjort et godt stykke arbeid på dette tilbake i 2006-2007, så ble dessverre resultatet at informasjonsløsningen levde til informasjonen ble utdatert. Da var det dessverre ikke midler til å oppdatere informasjonen, og løsningen ble tatt bort fra nettet. Vi ser dessverre ikke mange eksempler på “state of the art” presentasjon av tilgjengelighethsinformasjon på nett enda. Erfaringen fra arbeidet som ble gjort i VisitOSLO blir imidlertid nyttig å ta med seg i det videre arbeidet.

USUS sitt hovedfokus i prosjektet

USUS skal i hovedsak bidra inn på:

  • aktiviteter som går på kartlegging av kundereisen
  • pilot 1: nye ideer til digital formidling av relevant informasjon om tilgjengelighet
  • pilot 2: hvordan kulturopplevelser i uthavnene på Sørlandet kan tilrettelegges for gode opplevelser for alle

Dette vil skje i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, SKMU og FFO Agder og SAFO Agder.