Oppstart pilotprosjekt for å posisjonere Sørlandet som ledende matdestinasjon innenfor kystkultur og bruk av råvarer fra havet

I disse dager går startskuddet for oppstarten av piloten som skal hjelpe oss med å utvikle et produktkonsept med historier som posisjonerer Sørlandet som ledende matdestinasjon innenfor kystkultur og bruk av råvarer fra havet. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, og vi skal lære verktøyet RISS/nasjonal kolleksjon i samarbeid med konsulent Kjell Reenskaug fra designbyrået Bleed.
Mat på Under - Foto: Martine Petra Foto: Martine Petra / Under

Som nevnt på Vinterkonferansen har Usus fått innvilget kr 500.000 fra Innovasjon Norge til et pilotprossjekt hvor vi skal lære oss verktøyet RISS/nasjonal kolleksjon i samarbeid med konsulent Kjell Reenskaug i designbyrået Bleed som også deltok på et av dybdesporene under konferansen.

I disse dager går startskuddet for oppstarten av piloten som skal hjelpe oss med å utvikle et produktkonsept med historier som posisjonerer Sørlandet som ledende matdestinasjon innenfor kystkultur og bruk av råvarer fra havet. I kartleggingsfasen som vi nå er inne i vil flere Usus-bedrifter og andre nøkkelpersoner innenfor mat i regionen bli kontaktet.

Hva skal vi gjøre?

Gjennom bruk av nasjonal kolleksjon, skal vi utvikle 2-3 ulike matopplevelser/matreiser med kyst og råvarer fra havet som basis. Til disse skal det bygges konsept og historier som visualiseres i tråd med innholdet i konseptet. Historiene skal dekke både Aust- og Vest Agder og skal synliggjøre matopplevelsen på Sørlandet hele året, spesielt fokus på vår, høst og vinter.

Målet er å øke verdiskapning og lønnsomhet gjennom utvikling av nye opplevelsesprodukter, samtidig som det bygger grunnlaget for mange flere helårs arbeidsplasser i næringen. Bærekraft er et viktig stikkord i prosjektet.

Vi gleder oss over å endelig være i gang!

Mer om RISS/nasjonal kolleksjon.