Pilot “Måling av effekt” er i gang

11 USUS-bedrifter er nå i gang med en pilot der vi skal jobbe systematisk med måling av effekt av digital kommunikasjon gjennom hele 2021. Vi har hatt individuelle oppstartsmøter med hver enkelt bedrift og i starten av februar hadde vi vår første fellessamling der vi kikket på tall i fellesskap og delte tips og erfaringer i oppstarten. Hver måned utover i piloten vil vi også dele innsikt og tips med resten av klynga.
Oppstartsmøte Pilot måling

Disse bedriftene deltar i piloten

 • Adventure Norway
 • Den Lille Dyrehage
 • Grimstad Bys Museer
 • Kristiansand Feriesenter
 • Kuben
 • Lista Fyr
 • Sjølingstad Uldvarefabrik
 • Sørlandsbadet
 • Vitensenteret Sørlandet

Nullpunktsanalyse

For å kunne si noe om bedriftene har utviklet seg på slutten av året har vi gjort noen nullpunktsanalyser der vi både har sett på nivå på digital modenhet og tatt ut konkrete tall fra Google Analytics. Vi ser av digital modenhets-testene at der bedriftene “sliter mest” er i det å måle effekt av det man gjør, mens man har forholdsvis klare tanker om ambisjoner om vekst og strategier for hva man ønsker å oppnå.

Benchmark statistikk for januar 2021

Gjennom året tar vi ut noen faste tall fra alle bedriftene og sammenligner. Hvordan har det gått denne måneden? Har trafikken på nett økt eller gått ned mot samme periode i fjor? Er det bedrifter som peker seg ut? Hvorfor? osv.

 • I antall brukere for januar så varierer det fra knappe 2000 til 3500
 • 50/50 fordeling på oppgang / nedgang i brukere sammenlignet med samme periode i fjor
 • Sidevisninger varierer fra ca 2000 til hele 12 500 i januar
 • I sosiale medier har bedriftene fra 600-26 000 følgere på Facebook, og fra 600-5000 følgere på Instagram
 • Det varierer også stort hvor ofte det postes i sosiale medier, med fra 2-23 poster i januar på Facebook og fra 1-15 poster på Instagram

Månedens tips

1. Annoteringer i Google Analytics

I Google Analytics kan man legge inn merknader i oversiktene hvis det er noe spesielt som har skjedd akkurat da som kan ha påvirket statistikken. Har du hatt en spesiell kampanje gående eller har det vært innslag på TV eller omtale i en avis? Disse merknadene blir da ligende på dato slik at du eller andre nye ansatte alltid kan gå tilbake og se forklaringer på hvorfor en har hatt utslag i statistikken.

Annoteringer i Google Analytics
Kort video om hvordan legge inn annoteringer i Google Analytics.

2. Google chrome tillegg for å se hvor folk klikker på din nettside 

Om du har lyst å ha statistikk fra nettsiden din lett tilgjengelig uten å måtte logge inn i Google Analytics, kan du laste ned Google Chrome tillegget under. Da får du nøkkeltall fra nettsiden din vist helt øverst, og i tillegg får du en ganske kjekk oversikt over hvor folk klikker på siden din. Du ser nettsiden som den er, men MED tall på trafikk.

Screenshot fra visitsorlandet.com
Last ned Google Chrome utvidelsen her.

3. Test views (test rapporteringsvisning) – smart for å “leke” med blant annet mål i Google Analytics 

Spesielt når man begynner å sette opp mål i Google Analytics, så kan det være at man må teste litt for å få det til å spore på riktig måte. I Analytics har man bare et visst antall mål tilgjengelig pr “View/rapporteringsvisning” og man får ikke slettet mål når man først har opprettet et (du kan deaktivere dog), derfor kan det være lurt å opprette et eget “test view” der du kan prøve deg fram med ulike oppsett og innstillinger i Analytics. Finner du ting som fungerer, kopierer du de bare til hovedoppsettet ditt.

Hvordan opprette et nytt “view/rapporteringsvisning”.