Viltgården

Bedriftens virksomhet kan gjerne deles i to; turisme, B2B marked og skolebesøk på den ene siden og produkter/opplevelser rettet mot hundemiljø, jakt og fiske på den andre siden. Viltgården er lokalisert på Iveland.