Tjamsland Gård kafe

Tjamsland Gård i Birkeland produserer poteter, grønnsaker, urter, blomster og ost. På kafeen er serveringstilbudet stedegent, med retter laget av råvarer fra egen produksjon. Sørlandsgården består kun av 35 mål dyrket mark, med 5 kyr som gir melk til osteproduksjonen. Gården er en del av Sørlandets Bakhage.