Taxi Sør

Taxi Sør ble stiftet i 1994 og har i dag nærmere 55 løyvehavere og 120 biler fordelt over hele Agder. Det kjøres omtrent 350.000-400.000 turer i året. Fra september 2022 er Taxi Sør en del av Oslo Taxi-konsernet.