Naturmuseum og botanisk hage, UiA

Museum i Kristiansand med natur og hage som tema. Forskning og mange former for formidling, som utstillinger, omvisninger, opplegg for skoler og barnehager, kurs og workshops, publikumsverksteder.