Cultiva

Cultiva er en pengeutdelende stiftelse med formål å bedre levekår og sikre arbeidsplasser ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet i Kristiansand kommune.