Overnattingsstistikk Sørlandet august og sommeren 2020

Sørlandet hadde en økning på 13% gjestedøgn i august 2020. I Norge var det i samme måned en nedgang på 29% gjestedøgn. Ser vi på hele sommersesongen var Agder eneste fylket i Norge med økning i antall overnattinger.
Sandøya ved Tvedestrand Foto: Heidi Sørvig©Visit Sorlandet Sandøya ved Tvedestrand Foto: Heidi Sørvig©Visit Sorlandet

At sommeren på Sørlandet ble god for reiselivsbedriftene er blitt mye omtalt i media. Nå er lavsesongen i gang der hotellene skulle fylles opp med kurs/konferanse og julebordsgjester.

Utfordringene står i kø, men vi er selvfølgelig glade for godt trykk i sommer.

Overnattinger Sørlandet august 2020

Agder hadde en økning på 13.6% (nesten 38.000 gjestedøgn) i august 2020 sammenlignet med 2019. Av 315 531 overnattinger var 12,6% internasjonale gjester (14.3% i august 2019). Av de 39 839 internasjonale gjestedøgnene var 23 227 Tyskere, deretter fulgte Nederland og Danmark.

  • Hotell: 132 105 overnattinger. Opp 11% fra 2019
  • Camping: 162 310 (24 296 internasjonale gjester)
  • Hyttegrender og vandrehjem: 21 116
  • Camping og hyttegrender økte 15% fra 2019.

I Norge var det i august 2020 en nedgang på 29% i overnattingsdøgn (1,4 millioner gjestedøgn).

Kristiansand

I Kristiansand var hotellbelegget på 64% i august (ned 10% fra 2019), i september 44% (ned 30% fra 2019). Dette viser utfordringene som kommer for storbyene mtp. businessmarkedet.

Sommersesongen 2020

Ser vi på hele sommersesongen (mai t.o.m. august) var Agder eneste fylket i Norge med økning i overnattinger, opp 2%.

Sommersesongen er svært viktig for norsk reiseliv, og spesielt viktig for Sørlandet som har mange norske barnefamilier som gjester. I sommer var det 13,3 millioner gjestedøgn i hele Norge, som er en nedgang på over 5 millioner. Agder er det eneste fylket som har en økning fra i fjor. Det er fylker som vanligvis har en stor andel av utenlandske gjestedøgn er hardest rammet av koronaviruset og restriksjonene rundt reiser.

Markedsføring av Sørlandet

USUS / Visit Sørlandet mobiliserte alt vi kunne for å vinne kampen om de norske gjestene i 2020. Les mer:

Høstferiekampanjen har kjørt de siste månedene og vi jobber med weekendturisme, aktiviteter rundt jul og planer for 2021.

Sørlandet er en sommerdestinasjon for nordmenn – dette har “reddet” reiselivet på Sørlandet sommeren 2020.

Hele 2020

Ser vi på perioden fra januar t.o.m. august 2020 var det 1 457 455 overnattinger (18% internasjonale) på Sørlandet, mot 1 526 549 (7% internasjonale) i samme periode 2019, dvs en nedgang på 4,5%.

Fra januar t.o.m. september hadde Kristiansand et hotellbelegg på 44%, ned 25% fra 2019.

Les mer om tallene for hele Norge i august: business.visitnorway.com.

Overnattingstall er hentet fra statistikknett.no (2019 tallene) og ssb (2020).