Overnattingsstatistikk Sørlandet sommeren 2019

Sommersesongen 2019 var positiv for hotellene på Sørlandet, mens campingnæringen opplevde en nedgang. Ekstra spennende med oppgang fra et stort internasjonalt marked.
Lindesnes Havhotell. Foto Martine Petra Hoel Lindesnes Havhotell. Foto Martine Petra Hoel

Hotell

Sommersesongen juni til august 2019 var positiv for hotellene på Sørlandet med en oppgang på 7,5% sammenlignet med samme periode i 2018. Ekstra hyggelig med 25,1% økning av internasjonale gjester, selv om de kun står for 11,4% av markedet. Tyskland er som vanlig det største internasjonale markedet (18%) men nytt av året er at USA har seilt opp på 2. plass (17,3%). Økt antall flyruter fra USA til Norge er en av grunnene – vi håper også at «Under» effekten kan være med påvirke disse gjestene.

Økningen i det amerikanske markedet er spennende m.t.p. Up Norway turoperatørprosjektet USUS gjorde i sommer.

Hotellene på Sørlandet vant markedsandeler i Norge i sommersesongen juni til august. Landsdelens andel av hotellmarkedet var 4,76% i juni-august 2019 – mot 4,67% i samme periode 2018.

Camping

Når det gjelder camping og hyttegrender har det dessverre vært en samlet nedgang i sommersesongen på -8,1%. Her er det de internasjonale gjestene som har gått mest ned med -21,9% (utlendinger står for 24,9% av det samlede campingmarkedet). Det er særlig nedgang fra nederlendere og dansker. For campingplassene og hyttegrendene på Sørlandet gikk markedsandelen (i Norge) ned – fra 11,5% til 10,3%.

Vi vet at det er en del utfordringer når det gjelder rapporteringen til SSB på camping, men det er allikevel et segment vi bør holde et ekstra øya på.

Samlet for sommeren 2019

Samlede kommersielle overnattinger juni-august 2019 sammenlignet med 2018 gikk derfor ned -2,6%. Nordmenn stod for 80,4% av gjestedøgnene og fra de internasjonale markedene var dette de det var mest besøk fra:

1. Tyskland (47,7%)
2. Nederland (18,6%)
3. Danmark (7,5%)
4. USA (4,2%)
5. Sverige (4,1%).

Sørlandet hadde 7,1% av landets samlede kommersielle overnattingsmarked i juni-august 2019 mot 7,57% i 2018.

Samlet overnattingsstatistikk Sørlandet januar-august 2019

1 526 549 overnattinger er en nedgang på -4,9% sammenlignet med 2018. Mest nedgang på internasjonale gjester (-14,1%). Det Norske markedet står for 81,6% av overnattingene.

Det er camping og hyttegrender som står for nedgangen (-10,4%), hotellovernattinger gikk opp 2,4%. Tyskland, Nederland og Danmark er de største internasjonale markedene med USA på 4. plass med 78,1% oppgang fra 2018 (6 129 flere gjestedøgn).

Kilde: www.statistikknett.no med tall fra SSB (les mer om datagrunnlaget til SSB)

Turistundersøkelsen

Vi gjør også oppmerksom på at i turistundersøkelsen fra Innovasjon Norge er det i sommersesongen 2018 (mai til og med august) kartlagt 4,5 millioner overnattinger på Sørlandet, et mye større tall enn SSB registrerer. 54% av de norske overnattingene er kategorisert som «Ikke-kommersiell overnatting» dvs. egen eller lånt hytte, venner, bekjente og familie, telt eller bobil utenfor campingplass. Tallene i denne undersøkelsen inkluderer også annen kommersiell overnatting som leid hytte, privat leie og Airbnb.

USUS er involvert i et prosjekt sammen med Innovasjon Norge på hvordan vi kan få enda bedre statistikker på overnatting fremover.

Vi anbefaler å bruke innsiktsportalen til Innovasjon Norge for turistundersøkelser, markedsinfo, prognoser og nøkkeltall. business.visitnorway.com.

Hovedbilde: Lindesnes Havhotell. Foto: Martine Petra Hoel.