Overnattingsstatistikk Sørlandet september 2022

SSB har publisert overnattingsstatistikken for september, som viser 137 635 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Agder. Det er en økning på 5% sammenlignet med september 2021.
Hotell Arendal Hotell Arendal

Utenlandske gjester er tilbake

Vi ser en kraftig økning i utenlandske gjestedøgn i september på 81% sammenlignet med 2021 – fra 14 094 gjestedøgn i 2021 til 25 551 i 2022. Og sammenligner vi med normalåret 2019 er det en økning på hele 37%. Tyskland og Nederland står for størstedelen av de utenlandske gjestedøgn.

Norske gjestedøgn høyere enn «normalåret» 2019

Det var liten nedgang på -4% på norske gjestedøgn, men likevel er det verdt å merke seg at norske gjestedøgn ligger 35% høyere enn i september 2019 som var det siste “normalåret”.

Slik fordeler tallene seg

I Agder hadde vi totalt 137 635 overnattinger i september 2022.

De fordelte seg slik:
Nær 1 av 5 gjestedøgn var utenlandske
Norske gjester: 112 084 (-4%)
Utlandet i alt: 25 551 (+81%)

Gjestedøgn fra våre prioriterte markeder:
Tyskland: 8 995
Nederland: 4 791
Danmark: 2 0291
Storbritannia: 780

Fordelt på innkvarteringstype:
Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem: 55 259 (7%)
Hotell og liknende overnattingsbedrifter: 82 3766 (4%)

Tabell overnatting sept 2022

Les mer om de nasjonale tallene på Visit Norway Innsikt og ssb.no.