Overnattingsstatistikk Sørlandet oktober 2022

SSB har publisert overnattingsstatistikken for oktober, som viser 107 271 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Agder. Det er en nedgang på 6% sammenlignet med oktober 2021, mens vi har fortsatt flere gjestedøgn enn "normalåret" 2019 totalt sett.
Radisson Blu Caledonien Kristiansand Radisson Blu Caledonien Kristiansand

Utenlandske gjester er tilbake

Vi ser en fortsatt økning i utenlandske gjestedøgn i oktober på 39% sammenlignet med 2021, selv om tallene er mindre enn i de foregående måneder – fra 8 746 gjestedøgn i oktober 2021 til 12 191 i 2022. Hotellovernattinger øker mest med 79%.

Norske gjestedøgn høyere enn «normalåret» 2019

Det var nedgang på -10% på norske gjestedøgn sammenlignet med okt 2021, men likevel er det verdt å merke seg at norske gjestedøgn ligger 37% høyere enn i oktober 2019 som var det siste “normalåret”.

Slik fordeler tallene seg mellom norske og utenlandske gjester

I Agder hadde vi totalt 107 271 overnattinger i oktober 2022.

  • Norske gjester: 95 080 (-10%)
  • Utlandet i alt: 12 191 (+39%)

Gjestedøgn fra våre prioriterte markeder:

  • Tyskland: 2 329
  • Nederland: 1 973
  • Danmark: 1 643
  • Storbritannia: 326

Fordelt på innkvarteringstype:

  • Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem: 29 850 (ingen endring)
  • Hotell og liknende overnattingsbedrifter: 77 421 (10%)

Tabell gjestedøgn Sørlandet okt 2022

Les mer om de nasjonale tallene på Visit Norway Innsikt og ssb.no.