Overnattingsstatistikk Sørlandet juni 2022

Juni 2022 var en meget god måned for overnattingsbedrifter i Norge og Sørlandet. Overnattinger på Sørlandet i juni økte med 30% sammenlignet med juni 2021.
Strand Hotel Fevik Foto Classic Norway©Christer Olsen 1 Strand Hotel Fevik Foto Classic Norway©Christer Olsen

Tallet på norske overnattinger nasjonalt økte med 18% i juni og utenlandske økte med 904%. Det er naturlig nok langt flere utenlandske overnattinger sammenlignet med i fjor da juni var preget av Korona og innreiserestriksjoner. Det har vært en stor økning nasjonalt fra alle markeder, men nivået er syv prosent under juni 2019.

Overnattinger på Sørlandet i juni økte med 30% sammenlignet med 2021

I Agder hadde vi 323 564 overnattinger i juni 2022. De fordelte seg slik:

  • Norske gjester: 266 811
  • Utlandet i alt: 56 753
  • Tyskland: 25 265
  • Nederland: 14 432
  • Danmark: 3 489
  • Storbritannia: 1 022

Overnattinger i juni 2022 fordelt på innkvarteringstype:

  • Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem: 183 770 (+27%)
  • Hotell og liknende overnattingsbedrifter: 139 794 (+33%)

32% økning sammenlignet med 2019

Sammenligner vi med 2019, det siste “normalåret” før Korona, er overnattinger på Sørlandet i juni økt med 32% sammenlignet med juni 2019.

Tabell som viser overnattingsstatistikk Sørlandet

Dobbelt så mange Nederlandske overnattinger

Ser vi effekten av den nye fergeforbindelsen til Holland Norway Lines fra Eemshaven/Nederland til Kristiansand?
Ja det gjør vi. Nederlandske overnattinger på Sørlandet har økt med 96% sammenlignet med 2019.
Fra 7 351 overnattinger i juni 2019 til 14 432 i juni 2022.
HNL startet første seiling til Kristiansand 8. april 2022.
Kilde: SSB

Les mer om de nasjonale tallene på Visit Norway Innsikt og ssb.no.