Overnattingsstatistikk Sørlandet juli 2022

SSB har publisert overnattingsstatistikken for juli, som viser 638 705 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Agder. Det er en nedgang på 7% sammenlignet med juli 2021. Det er likevel flere positive tall å glede seg over.
Foto: Rosfjord Strandhotell

Rekordhøye tall i 2021 og 2020

Julitallene de siste to år har vært rekordhøye, takket være langt flere norske overnattinger. Innreiserestriksjoner gjorde det vanskelig for internasjonale gjester å besøke vår region i samme periode.

Syv prosent flere norske besøkende enn 2019

I år ser vi en kraftig økning i utenlandske gjestedøgn, mens nordmenn benyttet muligheten til å reise ut av landet. Likevel er det verdt å merke seg at norske gjestedøgn ligger syv prosent høyere enn i juli 2019 som var det siste “normalåret”.

 

I Agder hadde vi 638 705 overnattinger i juli 2022.
De fordelte seg slik:

Nær 1 av 5 gjestedøgn var utenlandske
Norske gjester: 537 480 (-19%)
Utlandet i alt: 101 225 (+391%)

Gjestedøgn fra våre prioriterte markeder:
Tyskland: 41 045
Nederland: 25 805
Danmark: 8 104
Storbritannia: 2 144

Fordelt på innkvarteringstype:
Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem: 427 119 (-7%)
Hotell og liknende overnattingsbedrifter: 211 586 (-6%)

 

Tabell med overnattingsstatistikk

Kilde: SSB

Nederland fortsetter å øke

Også i juli fortsetter den fine økningen av nederlandske gjestedøgn.
Sammenligner vi med 2019 som var det siste normalåret og før Holland Norway Lines startet den nye fergeforbindelse, er det i juli en økning på 56%. Fra 16 488 overnattinger i juli 2019 til 25 805 i 2022.

Les mer om de nasjonale tallene på Visit Norway Innsikt og ssb.no. Du kan også se en detaljert fylkesoversikt på statistikknett.no.