Overnattingsstatistikk Sørlandet august 2022

SSB har publisert overnattingsstatistikken for august, som viser 352 095 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Agder. Det er en liten nedgang på 1% sammenlignet med august 2021. Det er likevel flere positive tall å glede seg over.
Boen Gård overnatting Foto: Boen Gård

Utenlandske gjester er tilbake

Vi ser en kraftig økning i utenlandske gjestedøgn i august på 177% sammenlignet med 2021 – fra 34 366 gjestedøgn i 2021 til 95 109 i 2022. Og sammenligner vi med normalåret 2019 er det en økning på 27%.

Norske gjestedøgn høyere enn «normalåret» 2019

Det var en nedgang på -20% på norske gjestedøgn, men likevel er det verdt å merke seg at norske gjestedøgn ligger 27% høyere enn i august 2019 som var det siste “normalåret”.

Slik fordeler tallene seg

I Agder hadde vi totalt 352 095 overnattinger i august 2022.
De fordelte seg slik:

  • Nær 1 av 3 gjestedøgn var utenlandske
  • Norske gjester: 256 986 (-20%)
  • Utlandet i alt: 95 109 (+177%)

Gjestedøgn fra våre prioriterte markeder:

  • Tyskland: 41 954
  • Nederland: 29 699
  • Danmark: 4 908
  • Storbritannia: 1 342

Fordelt på innkvarteringstype:

  • Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem: 212 209 (6%)
  • Hotell og liknende overnattingsbedrifter: 139 886 (-10%)

 

Gjestedøgnstatistikk Sørlandet aug 2022
Gjestedøgnstatistikk Agder aug 2022

Nederland og Tyskland fortsetter å øke

Også i august fortsetter den fine økningen av nederlandske og tyske gjestedøgn.
Sammenligner vi med 2019 som var det siste normalåret og før Holland Norway Lines startet den nye fergeforbindelse, er det i august en økning på 57% fra Nederland.
Fra Tyskland ser vi en økning på 18% sammenlignet med 2019.

Les mer om de nasjonale tallene på Visit Norway Innsikt og ssb.no.